วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

เปิดชื่อทางการ "เมืองโบราณศรีเทพ" หลังยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

19 ก.ย. 2023
18

Image
เปิดชื่อทางการ “เมืองโบราณศรีเทพ” The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments หลังยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๕ ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประกาศขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนายสิทธิชัย พูดดี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” โดยระบุว่า ในฐานะหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ขอประกาศข่าวดีให้ทุกท่านทราบว่า ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีก ๑ แหล่ง โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments หรือในชื่อภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการว่า “เมืองโบราณศรีเทพ” และโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารเพื่อทำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ อุทยานฯ ขอขอบคุณท่านรวีวรรณ ภูริเดช อดีตเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสารฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินของ สผ. ในการดำเนินการที่มาจาก เฟซบุ๊กเพจ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ