วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ดิจิทัลวอลเล็ต เสี่ยงใส่เกียร์ถอย โจทย์กระตุ้นเศรษฐกิจ มาผิดทางหรือไม่?

11 พ.ย. 2023
24

ImageImageImageImage
ดิจิทัลวอลเล็ต ๑๐,๐๐๐ บาท จะเป็นอย่างไรต่อไปตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล หลังเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตั้งโต๊ะแถลงแจงรายละเอียดชัดเจนว่าคนอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป มีเงินเดือนไม่ถึง ๗ หมื่น และหรือเงินฝากไม่ถึง ๕ แสนบาท จะได้กันทุกคนครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิจำนวน ๕๐ ล้านคน ผ่านการใช้แอปฯ เป๋าตัง ในการแจกเงินดิจิทัล และมีระบบบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังพร้อมกับขยายขอบเขตการใช้จ่ายในพื้นที่ระดับอำเภอที่มีทะเบียนบ้านในช่วงเวลา ๖ เดือน จากเดิมในรัศมี ๔ กิโลเมตร เริ่มใช้จ่ายช่วงเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ หรือสินค้าที่มีแอลกอฮอล์-ส่วนผสมของกัญชา หรือกระท่อมได้ และแลกเป็นเงินสดไม่ได้ด้านแหล่งเงินทุนจะมาจากการออก พ.ร.บ. กู้เงิน วงเงิน  ๕ แสนล้านบาท นำมาแจกประชาชน โดยจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูรายละเอียด ก่อนเสนอรัฐสภาให้พิจารณาอนุมัติ และนายกฯเศรษฐา มั่นใจรัฐสภาจะอนุมัติ เพราะการออก พระราชบัญญัติกู้เงิน จะทำอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรา ๕๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑tt ttส่วนกลุ่มคนที่ไม่ได้สิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ต ๑๐,๐๐๐ บาท ทางรัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการ มูลค่าไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น มายื่นภาษีบุคคลธรรมดา และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ จะเริ่มโครงการเดือนม.ค. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปขณะที่ “ศิริกัญญา ตันสกุล” สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ออกมาวิจารณ์มองว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ๑๐,๐๐๐ บาท สุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครได้เงินเพราะการออก พ.ร.บ. เงินกู้ ๕ แสนล้าน ขัดต่อมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญ และ มาตรา ๕๓ ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง หากใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติ จะทำได้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น แต่ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เป็นกรณีเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญปัดตก พ.ร.บ. เงินกู้ ๒ ล้านล้าน ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมื่อปี ๒๕๕๖tt ttเงินดิจิทัลวอลเล็ต ผ่านฉลุยหรือไม่ ขึ้นอยู่ ๒ อย่างอีก ๑ นักเศรษฐศาสตร์ออกมาคัดค้าน “ด็อกเตอร์นณริฏ พิศลยบุตร” นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  มองว่า การออกมาแถลงเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตของนายกฯเศรษฐา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นในประเด็นนี้ว่าอย่างน้อยมีความแน่ชัดว่าจะทำในรูปแบบใด แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ๑.แหล่งที่มาของเงินจะออกมาเป็น พระราชบัญญัติเงินกู้ นั่นแปลว่าจะมีการพิจารณาในสภาฯ แต่ขึ้นอยู่กับสภาฯว่าจะคว่ำ หรือจะให้ผ่านหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครเดาได้ แม้หลายคนออกมาบอกอาจถูกปัดตกได้ หากสภาฯไม่ผ่านอนุมัติ หรือขัดต่อกฎระเบียบกฎหมายต่างๆ ในการกู้ ทำให้เดายากว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต จะเจออุปสรรคในเรื่องนี้หรือไม่๒.ในเรื่องด้านเทคนิคโอนให้ทีมแอปฯเป๋าตัง ดำเนินการ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชัดเจนว่าไม่ใช่รายใหม่ จากที่ผ่านมายังไม่แน่ชัด และต้องมองดูว่าจะทำได้ดีและทันเวลาหรือไม่ ซึ่งก็เดาได้ยากเช่นกัน แต่อย่างน้อยได้ให้ทีมแอปฯเป๋าตังทำ แต่จะทำตามที่สั่งการหรือไม่นั้น ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะไปทางใด ซึ่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะผ่านฉลุยหรือไม่ เป็นคำถามที่ตอบยากมาก เพราะต้องขึ้นอยู่กับสภาฯ และกฎระเบียบกฎหมายจะผ่านหรือไม่ รวมถึงทีมด้านเทคนิคจะเป็นอย่างไรต่อไปtt ttไม่ใช่ไทม์มิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรเน้นเฉพาะคนจนก่อนหน้านั้นโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากที่ไหน และขณะนี้ได้เห็นชัด สามารถตอบโจทย์ได้แล้ว และด้านเทคนิคก็ตอบโจทย์ได้แล้ว จะเอาทีมแอปฯเป๋าตังเข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตัวเอง และนักเศรษฐศาสตร์ ทั้ง ๙๙ คน ก็เห็นตรงกันในเรื่องไทม์มิ่งของโครงการและประสิทธิภาพในการจะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ ซึ่งต่างมองกันว่าไม่ใช่ไทม์มิ่งที่เหมาะสม และรูปแบบของโครงการก็ไม่เหมาะสม“แค่ไทม์มิ่งเดิม แต่เปลี่ยนไปเป็นกลางปีหน้าจากเดิมจะเริ่มโครงการต้นเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้า ก็ไม่ต่างไปจากเดิมคือกลางปีหน้า ก็ไม่ตอบโจทย์ และการประเมินของนักเศรษฐศาสตร์มองว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ๐.๔-๐.๙ เท่า เต็มที่ก็ได้แค่ ๒ แสนล้านถึง ๔.๕ แสนล้านเท่านั้น จนทำให้นักเศรษฐศาสตร์ออกมาคัดค้าน อยากให้เลื่อนโครงการ หรือแบ่งจ่ายก็ได้ ในกรณีเกิดวิกฤติมีความจำเป็นเร่งด่วน”ประเด็นสำคัญอยากให้คัดกรองคนได้สิทธิ เพราะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ ๐.๔-๐.๙ เท่า จึงอยากให้เน้นคนยากจนจะเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ๓ เท่า เพราะคนยากจนมีความจำเป็นจริงๆ จะทำให้เกิดการหมุนเงินในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนายกฯเศรษฐา ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้เท่าไร แม้จะกำหนดคนได้สิทธิต้องมีเงินเดือนไม่เกิน ๗ หมื่นบาท หรือมีเงินฝากไม่ถึง ๕ แสนบาท เพื่อกันคนไม่ได้สิทธิส่วนหนึ่งออกไป และประหยัดงบได้อีก ๖ หมื่นล้านบาทเท่านั้น ทั้งๆที่ควรลดวงเงินให้ได้มากกว่านี้e-Refund ลดหย่อนภาษี ยิ่งแย่หนัก แค่ช่วยคนรวยการที่นายกฯออกมาบอกอยากให้มีความเท่าเทียมกัน โดยคนไม่ได้สิทธิเงินดิจิทัลวอลเล็ต สามารถร่วมโครงการ e-Refund มาลดหย่อนภาษีไม่เกิน ๕ หมื่นบาท ก็เหมือนกับโครงการช้อปดีมีคืน ก็เท่ากับว่าคนที่มีฐานะเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ เป็นโครงการที่มักไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆ มีเงินก็ไปซื้อสินค้าแล้วขอใบกำกับภาษี ก็สามารถเคลมได้อยู่แล้ว จึงไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะการลดหย่อนภาษี ยิ่งฐานเงินเดือนสูงก็ยิ่งได้เงินคืนกลับมามาก เป็นวิธีการที่ด้อยประสิทธิภาพ เท่ากับช่วยให้คนมีเงินได้ประโยชน์“มันดูแย่กว่าเดิมอีก ถ้าอย่างงั้นก็ควรแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตแบบถ้วนหน้า ๑ หมื่นบาทจะดีกว่า อย่างน้อยคนรวยอาจขี้เกียจไม่เข้าร่วม แต่ทำแบบช้อปดีมีคืน ใครมีเงินก็ไปซื้อของก็ได้ แล้วเอาใบเสร็จมายื่นลดหย่อนภาษี เหมือนได้ของฟรี ทำให้ภาษีของสรรพากรหายไป อย่างคนมีเงินเดือน ๗ หมื่นบาทขึ้นไป อย่างน้อยก็ใช้เงินซื้อของ ๓.๕ หมื่นบาทต่อเดือน แล้วก็ขอใบเสร็จมาเคลม จึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการนี้”โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เพียงแค่นักเศรษฐศาสตร์ ๙๙ คนที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วย แต่ยังมีอีกหลายคนรวมถึงตัวเอง ก็มองอย่างนี้ แม้กระทั่งศิริกัญญา ตันสกุล จากพรรคก้าวไกล ก็คัดค้านในฐานะตัวแทนประชาชน แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่สภาฯ จะอนุมัติร่าง พระราชบัญญัติกู้เงินหรือไม่ หรือถ้า นายกฯอยากเอาให้ได้ ก็ต้องเข็นให้ได้ แต่ยังดีกว่ากู้เงินแบงก์ออมสิน และดีกว่าไปแก้ พระราชบัญญัติการเงินการคลัง.