วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

จีนจ่อขึ้นแท่น เบอร์หนึ่ง ‘ผู้ส่งออกรถยนต์’ รายใหญ่สุดของโลก ปี ๒๕๖๖

18 พ.ย. 2023
88

Image
จีนแรงไม่หยุด จ่อขึ้นแท่นผู้ส่งออกรถยนต์ รายใหญ่สุดของโลก ในปีนี้อย่างแน่นอน หลัง ๑๐ เดือนแรกของปี ๒๕๖๖ ส่งออกรถยนต์ไปแล้วเกือบ ๓.๙ ล้านคัน๑๘ พ.ย. ๒๕๖๖ สำนักข่าวซินหัวรายงาน เจ้าหน้าที่สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๑๗ พ.ย.) ว่าจีนจะกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกภายในปีนี้อย่างแน่นอน ขณะที่ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของจีน ช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมของปีนี้ สูงแตะ ๓.๙ ล้านคันนายหวัง เซี่ย หัวหน้าสภาย่อยด้านยานยนต์ของสภาส่งเสริมฯ กล่าวคำข้างต้นที่งานจัดแสดงยานยนต์นานาชาติแห่งกว่างโจว ครั้งที่ ๒๑ โดยนายหวังเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนได้ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแข็งแกร่ง แม้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อนตามรายงานระบุว่า ปริมาณการส่งออกยานยนต์ของจีนในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปีนี้ รวมอยู่ที่ ๑.๐๗ ล้านคัน ซึ่งแซงหน้าญี่ปุ่นจนกลายเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกครั้งแรก ส่วนปริมาณการส่งออกในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๙.๗ เมื่อเทียบปีต่อปี รวมอยู่ที่ ๓.๙๒ ล้านคันราคาส่งออกยานยนต์ต่อคันในช่วงสามไตรมาสแรก (มกราคม-กันยายน) ของปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๓๗,๐๐๐ หยวน (ราว ๖๘๕,๐๐๐ บาท) จาก ๘๕,๐๐๐ หยวน (ราว ๔๒๕,๐๐๐ บาท) ในปี ๒๐๑๔นายหวัง กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์จีนในปี ๒๕๔๔ อยู่ที่เพียง ๑.๕๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๕.๕๒ หมื่นล้านบาท) ครองส่วนแบ่งโลกเพียงร้อยละ ๐.๖๕ แต่มูลค่าดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคมของปีนี้สูงเกือบ ๑.๒๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๔.๓๑ ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ ของทั้งหมดทั่วโลกนายหวัง ยังพูดเสริมว่าตลาดยานยนต์ของจีนจะมีการเติบโตใหม่ๆ ตามการดำเนินชุดนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการบริโภค รวมถึงการทยอยฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มา : ข้อมูล – ภาพ Xinhua