วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ม.หอการค้าเปิดรับสมัครหลักสูตร ToPCATS#๕ แล้ววันนี้

27 พ.ย. 2023
69

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (Top Executive Program in Creative & Amazing Thai Services) หรือ TopCATS รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (Top Executive Program in Creative & Amazing Thai Services) หรือ TopCATS รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ โดยผู้เข้าอบรมจะประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน การอบรมรวมการศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศสำหรับหลักสูตร TopCATS เป็นหลักสูตรที่นำความ Top ขององค์ประกอบแต่ละด้านของหลักสูตรมาเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจบริการไทยให้เป็น Top ในระดับสากล ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ จากกระบวนการ Design Thinking, Creativity, Storytelling และ Innovation จากกรณีศึกษาต่างๆ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังสามารถนำความรู้และแนวคิดการบริการ (Services) ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ (Product) ให้มีความโดดเด่นและเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งสร้างธุรกิจบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้มากขึ้นอย่างเต็มศักยภาพtt ttทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ของหลักสูตร ToPCATS ประกอบด้วย Design Thinking Workshop, Roleplay, Workshop, การฟังบรรยายจากวิทยากร เกี่ยวกับ Trend & Transformation การศึกษาจาก Case Study ในธุรกิจภาคบริการต่างๆ เช่น Health&Wellness, Logistic, Hotel&Restaurant, Real Estate ฯลฯ รวมถึงการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก่อนสำเร็จหลักสูตรผู้เข้าอบรมจะมีการนำเสนอโมเดลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นการบริการ หรือ สินค้าได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี โดยใช้ตัวมาสคอต ชื่อ “น้องเหน่อ” และการคิดผลิตภัณฑ์ Klongtom Mineral Shower Filterผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า หลักสูตร ToPCATS เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๔ ในช่วงเวลาในการอบรม ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการสร้างนวัตกรรม การบริการร่วมกันแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน อันจะส่งผลต่อความร่วมมือและเครือข่ายในการสร้างสรรค์ธุรกิจบริการของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตต่อไปหลักสูตร TOPCATS รุ่นที่ ๕ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ สมัครและดูรายละเอียดได้ทาง http://topcats.utcc.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม คุณมิ่งแมน โทร. ๐๒-๖๙๗๖๘๖๑-๓ Line : asc.utcctt tt