วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

นโยบายการแบน TikTok ในรัฐมอนทานา ถูกระงับแล้ว

การแบนห้ามใช้แอปพลิเคชันติ๊กต่อกภายในรัฐมอนทานาถูกระงับ เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ และเป็นการใช้กฎหมายเกินอำนาจรัฐ หลังมีกำหนดบังคับใช้จริง ๑ มกราคม ๒๐๒๔ ย้อนหลังกลับไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สภาของรัฐมอนทานา ผ่านกฎหมายห้ามใช้งานแอปพลิเคชันติ๊กต่อก ก่อนที่ในเดือนถัดมา เกร็ก จิอันฟอร์ต ผู้ว่าการรัฐมอนทานาจากพรรคริพับลิกัน ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายแบนแอปพลิเคชันติ๊กต่อก และเริ่มมีผลบังคับใช้จริง ๑ มกราคม ๒๐๒๔การประกาศแบนแอปพลิเคชันติ๊กต่อกของรัฐมอนทานา ไม่ได้เป็นการแบนเหมือนที่คุ้นเคยกันก่อนหน้านี้ นั่นคือ การห้ามลงแอปพลิเคชันติ๊กต่อกในอุปกรณ์ที่ออกโดยรัฐบาล แต่เป้าหมายหลักของกฎหมายฉบับนี้คือการควบคุมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติ๊กต่อกทั้งนี้ บทลงโทษส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผู้ให้บริการแอปสโตร์เป็นหลักซึ่งโทษปรับตามที่รัฐบาลท้องถิ่นมอนทานา ระบุเอาไว้ก็คือ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปที่ดาวน์โหลดติ๊กต่อกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆหลังจากนั้นไม่นาน ตัวแทนของติ๊กต่อก ได้ฟ้องร้องการแบนครั้งนี้ โดยแย้งว่า เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ อีกทั้งรัฐมอนทานาได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการออกกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นความมั่นคงของชาติ และขอให้ศาลสั่งห้ามการแบนติ๊กต่อกในมอนทานา จากประเด็นข้างต้น สถานการณ์ล่าสุดเริ่มคลี่คลายแล้ว เนื่องจากผู้พิพากษา ได้พิจารณาข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย และได้ลงความเห็นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๐๒๓ ระบุว่า ศาลเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของติ๊กต่อก และสั่งให้ระงับกฎหมายการแบนติ๊กต่อกในรัฐมอนทานาโดนัลด์ มอลลอย ผู้พิพากษาในคดีนี้ ให้ความเห็นว่า การวางกรอบกฎหมายในประเด็นของการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐมอนทานามีการกำหนดเป้าหมายไปที่บทบาทของการเป็นแอปพลิเคชันจากประเทศจีนมากกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในรัฐมอนทานานอกจากนี้แล้ว ผู้พิพากษามอลลอย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การแบนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อครีเอเตอร์ และเป็นการตัดโอกาสการสร้างรายได้จากบุคคลที่พึ่งพาแอปพลิเคชันติ๊กต่อก ดังนั้นแล้วการใช้งานแอปพลิเคชันติ๊กต่อกในรัฐมอนทานา ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติที่มา: TechCrunch