วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประธาน กมธ.อุตสาหกรรม เผย จีนสนใจลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีเพิ่มในไทย

ประธาน กมธ.อุตสาหกรรม สภาฯ เผย จีนสนใจลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีเพิ่ม หลังนำคณะเยือนจีน ชมไทยมีศักยภาพเด่นในอาเซียน พร้อมดันรัฐบาลให้ความชัดเจนเรื่องแบตเตอรี่ และสถานีชาร์จวันที่ ๑ ธ.ค. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ตามคำเชิญ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน ที่เมืองไท่โจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อไปรับทราบความต้องการของนักลงทุนจีนที่จะมาขยายการลงทุนในประเทศไทยtt ttทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พบกับ มิสเตอร์ไป่หลง จีเอ็มของเกรท วอลล์ มอเตอร์ รับทราบถึงความต้องการ คือ ขอให้คณะกรรมาธิการฯประสานรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการลงทุนประกอบรถยนต์อีวีในอีกหลายสายการผลิต โดยเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์อีวี และสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์อีวี โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ แจ้งว่า ได้ทำการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุนในไทยแล้วก็พบว่า ไทยเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อีวีในอาเซียน และเห็นว่า ตลาดรถอีวีในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานของไทยยังสามารถรองรับการผลิตรถยนต์อีวีของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า เรื่องการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์อีวี ทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความต้องการให้รัฐบาลไทยมีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนการลงทุนว่า จะมีอะไรบ้าง หลังคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบความต้องการแล้ว จะได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประเด็นต่างๆ ที่นักลงทุนต้องการมาหารือเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการลงทุนของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทย โดยเฉพาะการลงทุนแบตเตอรี่รถยนต์อีวี ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมtt tt“เกรท วอลล์ มอเตอร์ ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริม การผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์อีวี  สถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์อีวี และมาตรการทางภาษี รวมถึงการทำมาตรฐานและข้อบังคับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผมเห็นว่า รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติม เพราะรัฐบาลประกาศสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้ว ถ้าเพิ่มสิ่งที่นักลงทุนต้องการเข้าไปให้เพียงพอจะเป็นผลดีต่อตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ก็รับปากจะประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนำมาศึกษา เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้แก้ปัญหาให้กับนักลงทุนต่อไป” ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวสำหรับฐานการผลิตในอาเซียนประเทศไทยถือว่า ได้รับการยอมรับจากบริษัทผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน ๒ บริษัท คือ GWM และ BYD หากไทยสนับสนุนให้ทั้ง ๒ รายมาลงทุน เพิ่มไลน์การผลิตจะทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เพราะขณะนี้รถบางรุ่นของ GWM ยังเป็นระบบ SKD คือ ผลิตบางส่วน แล้วนำมาประกอบบางส่วน ซึ่งในอนาคตบริษัทมองว่า จะเพิ่มไลน์การผลิต เพื่อให้สามารถประกอบรถยนต์ทั้งหมดในไทยเต็ม ๑๐๐% โดยคณะกรรมาธิการฯ มั่นใจว่า รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมจะดำเนินการให้กับนักลงทุน เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว