วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

รัฐบาลย้ำช่วยไกล่เกลี่ย ไม่ได้ใช้หนี้นอกระบบให้ หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

“รัดเกล้า” ชี้ มาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ให้ แต่เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนชดใช้หนี้อย่างมีศักดิ์ศรี หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่รัฐบาลให้ความสำคัญทั้งในและนอกระบบ ซึ่งได้ยกเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงการคลัง ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ออกมาตรการตามข้อสั่งการของ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดให้กู้ผ่าน “สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” กู้ตามจำนวนหนี้ และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้ โดยติดต่อขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. ๑๑๑๕นางรัดเกล้า ระบุต่อไปว่า ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการผ่านโครงการ “หนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” ให้กู้สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนอง ขายฝาก หรือใช้ที่ดินเป็นประกันหนี้ วงเงินสูงสุด ๒.๕ ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน ๒๐ ปี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.thสำหรับกรณีที่ยังมีประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาหนี้นั้น นางรัดเกล้า ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้เข้าไปใช้หนี้นอกระบบให้ หรือยกหนี้ แต่จะเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย มีการบูรณาการหลายภาคส่วนเข้ามา ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และกระทรวงการคลัง รับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ย พร้อมทั้งดูแลเจ้าหนี้ ลูกหนี้ อย่างเป็นธรรม ตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้ จากนั้นรัฐบาลจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้โดยกระทรวงการคลัง เพื่อให้ประชาชนสามารถชดใช้หนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรี “ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการให้ดีและมีมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก ทำให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ขอประชาชนอย่ากังวลกับการเป็นหนี้นอกระบบ และขอเชิญชวนให้ลงทะเบียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง