วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

“เศรษฐา” สั่งตรวจสอบ ปมนักศึกษากู้ กยศ. ไม่ผ่าน ให้ จนท.สัมภาษณ์เอง ๖ ธ.ค. นี้

“เผ่าภูมิ” เผย นายกฯ ห่วงปมนักศึกษากู้ กยศ. ไม่ผ่าน ลั่น ๖ ธ.ค. เจ้าหน้าที่กองทุนฯ จะลงพื้นที่สัมภาษณ์เอง ยันถ้าคุณสมบัติครบ รับเงินใน ๗ วันวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และรู้สึกห่วงใยกรณีนี้เป็นอย่างยิ่งพร้อมได้สั่งการให้ตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้รับทราบข้อมูลจากกองทุนฯ พบว่าสถานศึกษาดังกล่าว มีผู้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๑๙๙ ราย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๙๓๗ ราย และปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นกู้จำนวน ๒๓,๑๓๖ ราย อนุมัติแล้ว จำนวน ๑๖,๓๑๓ ราย ยังไม่อนุมัติ จำนวน ๖,๘๒๓ ราย เนื่องจากพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่อนุมัตินี้ เป็นผู้ที่มีงานทำ ๒,๖๔๔ ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการกู้ยืม และตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการ เช่น ผู้รับรองรายได้ ๑ คน มีการรับรองรายได้ให้กับครอบครัวของผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดกันจำนวนกว่า ๖๐๐ ราย เป็นต้นโดยในวันที่ ๖ ธ.ค. นี้ กองทุนฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์นักศึกษาทุกคนที่ติดปัญหา และยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม โดยนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม และดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนด “จะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน และได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน ๗ วัน”นอกจากนี้ ในช่วงปลายสัปดาห์หน้า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังสถานศึกษาอย่างละเอียดอีกด้วย.tt ttนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง