วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

แนะ จ.เลย จัดเฟสติวัลดึงดูดท่องเที่ยว ผลักดันกระเช้าภูกระดึงเสร็จในรัฐบาลนี้

“พวงเพ็ชร” จับมือ “เกรียง” เตรียมชง คณะรัฐมนตรีสัญจร สร้างกระเช้าภูกระดึง จ.เลย หลังรอคอยกว่า ๓๐ ปี หวังให้สำเร็จในรัฐบาลนี้ พร้อมแนะจังหวัดพิจารณาจัดเฟสติวัลดึงดูดนักท่องเที่ยว วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังจังหวัดเลย ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ จ.เลย โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ๓ คน คือ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เขต ๑ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เขต ๒ นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ สส.เขต ๔ ร่วมคณะ และมี นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ โดยก่อนการประชุม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเลย รอต้อนรับ เพื่อฝากขอบคุณผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี ที่อนุมัติเงินอุดหนุนเยียวยาค่าตอบแทนแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทั่วประเทศ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยtt ttสำหรับการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของพื้นที่จังหวัดเลย ที่ประชุมได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยจะดันกระเช้าให้สำเร็จในยุคนี้ ตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเลย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ จึงอยากให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเฟสติวัล (Festival) ดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด หาซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดเลย มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น โครงการการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลย โครงการก่อสร้างทางหลวง-เส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า โครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลย เป็นต้น tt tttt ttพร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่งจังหวัดเลย มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ๒๓๙ ราย มูลหนี้รวมกว่า ๑๐ ล้านบาท ทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำอำเภอ และตั้งศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมและประมวลผลการให้ความช่วยเหลือจากนั้นเวลา ๑๕.๔๐ น. คณะได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย (สวท.เลย) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทำการหลังใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๗ หลัง โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มาต้อนรับ ซึ่งอาคารหลังเก่าประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๕๐ ปี