วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

สภาพอากาศวันนี้ อากาศเย็นในตอนเช้า กทม.-ปริมณฑล ยังมีฝน

04 ธ.ค. 2023
42

ลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนบางแห่ง โดย กทม. ปริมณฑล มีฝน ๒๐% ของพื้นที่ลักษณะอากาศทั่วไป ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่ง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖.๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖.๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๑๘-๒๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙-๑๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด ๑๘-๒๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐-๑๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ภาคกลาง เมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวักาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ๑–๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๘-๓๓ องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว ๒๐-๔๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๒ องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรกรุงเทพและปริมณฑล เมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.