วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

โผผ่านฉลุย บช.น.-บช.ก. "๔๔๘ ตำแหน่ง" ปรับกำลังใหม่ ผกก.นครบาล

04 ธ.ค. 2023
120

คำสั่งรอง ผบก.-สว.ของนครบาลและสอบสวนกลางคลอดแล้ว ฮือฮา เดอะโจ-ผกก. สืบจังหวัดชลบุรี ข้ามห้วยนั่งเก้าอี้ ผกก.ดส. หน่วยสำคัญเมืองกรุงเป็น มือไม้ น.๑ ส่วนคนเดิม พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ขึ้นเป็นรอง ผบก.สส.บช.น. ตำแหน่งอื่นๆ สาย “บิ๊กเจ้า” ผบช.น. ขยับลงตำแหน่งสำคัญพรึ่บ ขณะที่ ผกก.โป้ง-ขวัญใจนักข่าวนครบาล เที่ยวนี้ลงพื้นที่เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ที่สอบสวนกลางฮือฮาไม่แพ้กัน ถึงคิว ๒ นรต.๖๐ มือทำงานไฟแรง ขึ้น ผกก.ที่กองปราบฯ และ ปคม. ที่ กก.๒ บก.ทล. หลังการเสียชีวิตของ “ผกก.เบิ้มและสารวัตรศิว” นายตำรวจที่ส่งไปรักษาการ เป็นตัวจริงหลังทำผลงานได้ดีคำสั่งแต่งตั้งรอง ผบก.-สว.คลอดแล้ว เดอะโจ-ผกก.สืบจังหวัดชลบุรี เข้ากรุงคุมหน่วยสำคัญมือไม้ น.๑ ส่วน บช.ก.คนทำงานขยับลงตำแหน่งสำคัญ โดยเมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. เพจกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก.จนถึง สว. ของ บช.ก. และ บช.น. แยกเป็นคำสั่ง บช.ก.ที่ ๓๕๒/๒๕๖๖ จำนวน ๘๒ ตำแหน่ง คำสั่ง บช.ก.ที่ ๓๕๓/๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๘ ตำแหน่ง คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ ๔๗๒/๒๕๖๖ ระดับรอง ผบก.-ผกก. ๑๓๘ ตำแหน่งระดับรอง ผบก.ในส่วนของนครบาล ตำแหน่งสำคัญ อาทิ พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะะวณิช นว. (สบ ๕) ตร. นรต.๕๒ อดีตนายเวร พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีต ผบ.ตร. กลับถิ่นเก่ารอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ไกรวิทย์ อุณหก้องไตรภพ รอง ผบก.สส.บช.น. เป็นรอง ผบก.น.๗ พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมศักดิ์ รอง ผบก.ทล.นรต. ๕๓ เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.น.๗ นรต.๔๕ เป็นรอง ผบก.น.๘ พ.ต.อ.ชลินทร์ กฤชกระพัน รอง ผบก.อก.บช.ทท. เป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.ณัฎฐ์ ภาณพ วัชเรสวี รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผบก.น.๔ พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี รอง ผบก.น. ๕ นรต. ๔๖ มือสอบสวนกลับที่เดิมเป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.สปพ. นรต.๔๖ อดีตนายเวร พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร. เป็น รอง ผบก.ศฝร.บช.น. พ.ต.อ.ธนกฤต บุญเจริญ รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี นรต.๕๒ เป็นรอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.ภัสพงศ์ บุตรไทย รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.น.๘พ.ต.อ.ภูมิยศ เหล็กกล้า รอง ผบก.น.๑ มือสอบสวน เป็น รอง ผบ.น.๕ พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส รอง ผบก.จร. เป็น รอง ผบก.น.๕ พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร รอง ผบก.น.๖ เป็น รอง ผบก.น.๕ พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล รอง ผบก.น.๗ นรต. รุ่น ๕๒ เป็น รอง ผบก.น.๕ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ วันที รอง ผบก.ศฝร.กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็น รอง ผบก.น.๓ พ.ต.อ.สุธี เสน่ห์ลักษณา รอง ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา นรต.๕๒ เป็น รอง ผบก.น.๒ พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.๔ นรต.๔๗ เป็น รอง ผบก.น.๒ พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก.๑ บก.จร. เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ เป็น รอง ผบก.น.๙ พ.ต.อ.ธงชัย บัวรังษี ผกก.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ เป็นรอง ผบก.น.๗ พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ ผกก.สส.๔บก.สส.บช.น. นรต. ๕๖ มือทำงานด้านความมั่นคง เป็นรอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผกก.ดส.นรต.๕๖ เป็น รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.นภพล สุขนิยม ผกก.สส.กองบัญชาการตำรวจนครบาล๘ เป็น รอง ผบก.น.๔ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก. สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก นรต.๕๐ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีพ.ต.อ.นิมิตร นูโพนทอง ผกก.สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี นรต.รุ่น ๕๖ มือทำงานอดีตนายเวร พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรอง ผบ.ตร. เป็น รอง ผบก.น.๖ พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห้องแซง ผกก.สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ นรต.รุ่น ๕๐ เป็น รอง ผบก.น.๘ พ.ต.อ.ฤทธิเดช อันตโสภณ ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. เป็น รอง ผบก. อคฝ. พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา นรต.รุ่น ๕๒ เป็น ผกก.ม้าตำรวจ บก.สปพ. พ.ต.อ.คงศักดิ์ ปานน้อย ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ นรต.๔๗ เป็น ผกก. สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม พ.ต.อ.กฤตเดช ภูมิธเนศ ผกก. (กลุ่มงานสอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๑ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางชัน พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา นรต.๕๐ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบาง ขุนเทียน พ.ต.อ.จุมพล สินศิริพงษ์ ผกก. สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ ผดุงจันทร์ธนัย ผกก.สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ เป็น ผกก. สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล พ.ต.อ.ชิศนุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน นรต.๕๐ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.๓ บก.จร. เป็น ผกก.๕ บก.จร. พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลดุสิต เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลหลักสองพ.ต.อ.ธนา มะลิงาม ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ นรต.๔๙ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ นรต.รุ่น ๕๐ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางรัก พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.๒ บก.สส.บช.น. นรต.รุ่น ๕๑ มือทำงานสืบสวนสายตรง ผบช.น. เป็น ผกก.สส.บก.น.๔ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ภิญโญ ผกก.ศฝร.บช.น. นรต.รุ่น ๔๖ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก พ.ต.อ.นราวุฒิ รักษาวงศ์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลดินแดง เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.๑ พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข นรต.๕๘ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.อ.ประสบโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สายตรง ผบช.น. เป็น ผกก. สน. ห้วยขวาง พ.ต.อ.ปรีชา หนูสลุง ผกก.ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ. นรต.รุ่น ๕๐ มือทำงานด้านม็อบ เป็น ผกก.สน. แสมดำ พ.ต.อ.ปิยะกรณ์ ศรีวันทา ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน. พลับพลาไชย ๒ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.ฝอ.บก.น.๑ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันพ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสนา ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางรัก นรต. ๕๑ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลพญาไท พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางโพ นรต.รุ่น ๔๙ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒ พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.สส.ภ.จ.ชลบุรี นรต. รุ่น ๔๙ ผบช.น.โยกมาเป็น ผกก.ดส. พ.ต.อ.เศรษฐ พันธ์ ศรีสาคร ผกก.สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก นรต.รุ่น ๕๑ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย พ.ต.อ.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ ผกก. สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง นรต.รุ่น ๔๗เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.๓ นรต.รุ่น ๕๓ กลับถิ่นเก่า กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็น ผกก.๔ บก.จร. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร นรต.รุ่น ๔๙ เป็น ผกก.๓ บก.จร. พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวงนริน ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางมด นรต.รุ่น ๕๒ มือสืบสวน เป็น ผกก.สส.๔ บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อาคม ชุมพรัตน์ ผกก.สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.น. นรต.รุ่น ๕๘ เป็น ผกก.สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันส่วนตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง คนทำงานได้ดีเพียบ อาทิ โยก พ.ต.อ.มีชัย กําเนิดพรม รอง ผบก.ป. นรต.๔๘ และ พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม รอง ผกก.ปปป. มือปราบคดีทุจริต เป็น รอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.๒ ปอท. นรต.๕๕ มือทำงานขึ้น รอง ผบก.ปอท. เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมรุ่นพาเหรดขึ้นยกแผง ทั้ง พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ปันไชย ผกก.๑ ปคม.ขึ้น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.๕ บก.ป. ขึ้น รอง ผกก.ป. พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.๑ บก.ป. ขึ้น รอง ผบก.ป. ขณะที่ พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.๑ ปอท.นรต.๕๐ ขึ้น รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป ผกก.๖ บก.ทล. นรต.๕๒ ขึ้น รอง ผบก.ทล. มี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ นรต.๕๖ มือสืบสวน เป็น ผกก.๖ บก.ทล. แทน พ.ต.ท.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ นรต.๖๐ ขึ้น ผกก.๑ ปคบ. พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ รอง ผกก.๓ บก.ป. นรต.๖๐ มือสืบสวนคดีสำคัญต่อเนื่อง เป็น ผกก.๓ ป. มอบ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก. ถปภ. นรต.๕๙ เป็น ผกก.๒ บก.ทล. หลังรักษาการแล้วทำผลงานได้ดี รวมทั้ง พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.กก.๕ ปคม. นรต.๖๕ ขึ้น รอง ผกก.๒ บก.ทล. พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.กก.๒ ปอท. นรต.๖๘ เป็นสารวัตรทางหลวงนครปฐมตัวจริงอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่