วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

คนนับพันร่วมบุญใหญ่ เททองหล่อพระศรีอริยเมตไตรย พระบรมรูปในหลวง ร. ๙  

05 ธ.ค. 2023
73

นักบุญนับพันคนร่วมกราบ ๓ พระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญแห่งสยามประเทศ งานปิดยอดสร้างพระศรีอริยเมตไตรย วาระที่ ๓ เททองหล่อ พระศรีอริยเมตไตรยฯ หลวงปู่ดู่ พระบรมรูปหล่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านวังกะทะ (เขาใหญ่) โดยมี ปู-ไปรยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส       วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทางสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาวังเหนือ ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระผู้มากบารมี ๓ รูป มาร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อพระศรีอริยเมตไตรย, หลวงปู่ดู่ และพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านวังกะทะ (เขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่กำหนดทำพิธีเวลา ๑๖.๔๕ น. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ tt ttโดยประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อพระ ๑.หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร ๒.หลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ๓.หลวงตาม้า วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ tt ttส่วนประธานฝ่ายฆราวาสที่ยกพานพุ่ม คือ พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ และผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พลอากาศตรี พิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๑, นาวาตรี เทวเดช เพ็งแก้ว นายธงผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ, คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก สวนดอกไม้ และเพื่อนนักแสดงtt ttสำหรับการหล่อพระศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก ๒๔ เมตร สูง ๕๐ เมตร เทียบเท่าตึก ๑๕ ชั้น กำหนดแล้วเสร็จในเดือน พ.ค ๒๕๖๗ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา วังเหนือ จ.ลำปาง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างองค์พระเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของยอด ๓๐ ล้านบาท ยังขาดปัจจัยอีก ๙,๔๔๙,๖๒๗ บาท ขั้นตอนสุดท้ายในส่วนขององค์พระที่จะต้องเสริมมีเหล็ก ทราย ปูน อิฐน้ำยาผสม ปูนปั้นและกันซึม ปูนกาว และส่วนผสมของสีรองพื้น สีจริงทาองค์พระและการติดลวดลายปูนปั้นที่องค์พระ  มีการเททองหล่อพระ ดังนี้ ๑.พระศรีอริยเมตไตรย ปางวัดท่าซุง องค์ยืน สูง ๓.๓๐ เมตร ๒.พระศรีอริยเมตไตรย ปาง ห้ามสมุทรทรงเครื่องจักรพรรดิ องค์ยืนสูง ๓.๓๐เมตร  ๓.หลวงปู่ดู่ หน้าตัก๓๐นิ้ว ๔.พระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตรย ทรงเครื่อง ขนาดบูชา ฐาน ๗ นิ้ว และ ๙ นิ้ว ๕.พระบรมรูปหล่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ๑ องค์ tt tt๖.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ครึ่งพระองค์  ผลงาน “พ่อมองเรา” ประติมากรโดย อาจารย์นรเชษฐ์ ชูสกุล พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ มหาเศรษฐี ๒ หน้า ด้านหน้าเป็นรูปลักษณ์พระศรีอริยเมตไตรย ด้านหลังเป็นรูปลักษณ์หลวงปู่ดู่  ปัจจัยทั้งหมดภายในงานสร้างพระ, บูชาพระ และทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อนำปัจจัยทั้งหมดไปปิดยอดสุดท้ายของการสร้างพระศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก ๒๔ เมตร ความสูง ๕๐ เมตร (เทียบเท่าตึกสูง ๑๕ ชั้น ) ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาวังเหนือ จ.ลำปางโดยสามารถร่วมทำบุญผ่านการโอนออนไลน์ได้ สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี : พระวรงคต สุวรรณคุณ (หลวงตาม้า) เลขที่บัญชี : ๐๒ ๐๒ ๐๓ ๔๔ ๘๙ ๐๐”การก่อสร้างได้สำเร็จไปแล้วตามวัตถุประสงค์ประมาณ ๗๐% และมีกำหนดที่จะถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาเพื่อจรรโลงเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ และพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร เพื่อเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายในพระพุทธศาสนาและให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน”