วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

“มนพร” ชี้ สัมมนาพรรคเพื่อไทยกระชับสัมพันธ์ มุ่งปั่นงานให้ตรงใจประชาชน

“มนพร เจริญศรี” เผย พรรคเพื่อไทยจัดสัมมนา เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคกระชับความสัมพันธ์กัน เตรียมพร้อมเปิดประชุมสภา โว ๒ เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลทำงานเต็มที่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสัมมนาพรรคเพื่อไทย ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่า รัฐบาลเดินหน้าทำงานมา ๒ เดือนกว่าแล้ว ระหว่างนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา พรรคเพื่อไทยจึงจัดสัมมนาพรรคขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารที่มาจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้พบปะพูดคุยกับ สส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนในฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อบอกกล่าวสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน การพักหนี้เกษตรกร การเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี ที่ประกาศจะเพิ่มเป็น ๒๕,๐๐๐ บาท ในปี ๗๐ ตอนนี้เราก็ปรับฐานให้เป็น ๑๘,๐๐๐ บาท การปราบปรามยาเสพติด ที่บูรณาการฝ่ายปกครองและทหารมามีส่วนร่วม ราคายางพาราก็เพิ่มขึ้นจากเดิม ขี้ยางกิโลกรัมละ ๑๓-๑๔ บาท วันนี้เพิ่มเป็น ๒๘-๒๙ บาทต่อกิโลกรัม รถไฟฟ้า ๒๐ บาทตลอดสาย ที่เริ่มแล้วในสายสีแดงและสีม่วง เพื่อให้ สส.ไปบอกต่อยังประชาชน และรับฟังเสียงสะท้อนกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของ สส.ก่อนเปิดสมัยประชุมหน้าวันที่ ๑๒ ธ.ค. เพราะจะมีการผลักดันกฎหมายเข้าสภาหลายเรื่อง อาทิ พระราชบัญญัติประมง พระราชบัญญัติราง พระราชบัญญัติตั๋วร่วม ที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายรถไฟฟ้า ๒๐ บาทตลอดสาย การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ รวมถึงการผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าและจะเสนอต่อสภาในการเปิดประชุมสมัยหน้า โดยการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกพรรค ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ให้การดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด.