วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

บุกทำเนียบฯ ค้านขยายเวลาเปิดผับ

08 ธ.ค. 2023
24

ด็อกเตอร์สุริยัน บุญแท้ ผู้จัดการศูนย์เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) กล่าวถึงผลสำรวจการขยายเวลาปิดสถานบันเทิง กรณีศึกษาประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๓,๐๘๓ ตัวอย่าง ใน ๑๒ จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคพบว่า ๘๓% เห็นด้วยหากสถานบันเทิงเขตโซนนิ่งทำผิดกฎหมาย ขายให้เด็ก ต้องถูกสั่งปิดถาวร ๘๑% เห็นด้วยคงมาตรการห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่ ๗๘% เห็นด้วยหากสถานบันเทิงนอกโซนนิ่งทำผิดกฎหมาย ขายให้เด็ก ถูกปิด ๕ ปี ๓๗.๔% เห็นด้วยร้านค้าปลีกเปิดขายตลอดเวลา คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการควบคุม แต่หากเริ่มปล่อยเสรี คนเริ่มเห็นด้วยน้อยลง และไม่เห็นด้วยมากสุดคือ เมื่อกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการขายรอบมหาวิทยาลัย เมื่อสอบถามถึงการขยายเปิดสถานบันเทิงเห็นประโยชน์หรือไม่ พบว่า ๓ ใน ๔ หรือ ๗๔.๑% ไม่เห็นประโยชน์ใด ส่วนการอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงถึงตี ๔ พบว่า เห็นด้วย ๓๓.๔% ไม่เห็นด้วย ๕๑.๘% แต่เมื่อโฟกัสเฉพาะเขตท่องเที่ยวพิเศษ เช่น ข้าวสาร เชียงใหม่ คนเห็นด้วยเพิ่มขึ้นเป็น ๔๗.๑%นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า วันที่ ๑๒ ธันวาคมนี้ เครือข่ายเตรียมขับเคลื่อนคัดค้านนโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ตี ๔ ที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากนโยบายนี้ทำอย่างเร่งรัด ไม่ได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนเราต้องการให้รัฐบาลรับรู้ว่า มีคนกังวลนโยบายนี้ โดยจะมอนิเตอร์ทุกพื้นที่ที่เปิดโซนนิ่งขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง หากมีคนเจ็บตายรัฐบาลต้องรับผิดชอบ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่