Wednesday, 22 May 2024

ขยายเวลาตรึงดีเซล ๓๐ บาทต่อลิตร ค่าไฟกลุ่มเปราะบาง คงไว้หน่วยละ ๓.๙๙ บาท

19 Dec 2023
88

“พีระพันธุ์” รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เผย ขยายเวลาตรึงดีเซล ๓๐ บาทต่อลิตร อีก ๓ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗ ส่วนค่าไฟฟ้า กลุ่มเปราะบาง คงไว้หน่วยละ ๓.๙๙ บาท สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน ๓๐๐ หน่วยต่อเดือน เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๖ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงข้อสรุปการประชุมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานว่า ได้มีการนำเสนอมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งก็คือการลดราคาเชื้อเพลิงและพลังงาน เช่น กลุ่มน้ำมันดีเซลจะตรึงราคาไว้ไม่เกิน ลิตรละ ๓๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งจากเดิมจะหมดในสิ้นเดือนนี้ ส่วนราคาก๊าซหุงต้มจะยังคงตรึงราคาไว้ที่ ๑๒๓ บาทต่อน้ำหนักถัง ๑๕ กิโลกรัม ซึ่งระยะเวลานั้นจะอยู่ในกรอบ ๓ เดือนเช่นกันสำหรับราคาค่าไฟฟ้านั้น โดยกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน ๓๐๐ หน่วยจะตรึงราคาอยู่ที่ ๓.๙๙ บาทเหมือนเดิม แต่สำหรับบ้านเรือนไหนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน ๓๐๐ หน่วยนั้น ทางกระทรวงพลังงานมีการรับทราบข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ว่ามีภาระค่าใช้จ่ายหลายส่วน และพบว่ามีอีกหลายปัจจัย ที่ไม่สามารถตรึงราคาได้ โดยตอนนี้กำหนดให้ราคาไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ ๔.๒๐ บาทแต่ทั้งนี้ต้องรอดูค่าก๊าซในต้นปีหน้าเพราะมีแนวโน้มได้ราคาลดลง และคาดว่าหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ราคาก๊าซจะลดลง และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเรื่องการลดค่าไฟฟ้าอีกครั้งหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ ได้ระบุว่า มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดูโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าพลังงาน โดยส่วนตัวต้องการที่จะรื้อโครงสร้างราคาทั้งหมด เพื่อต้องการปรับการคิดคำนวณราคาให้เกิดความเหมาะสมใหม่แต่ต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการตรึงราคาไปก่อน เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือประชาชนระยะสั้น และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีภาระใช้จ่ายน้อยที่สุด ส่วนข้อกังวลที่ว่าราคาค่าไฟฟ้าขณะนี้ค่อนข้างสูง นายพีระพันธุ์ ระบุว่ามาจากสาเหตุราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และยังพบปัญหาเรื่องสัญญาที่ทำไว้กับภาคเอกชน ซึ่งทำมาหลายสิบปีแล้วแต่ขณะนี้กำลังค่อยๆ ปรับแก้ไขโดยขณะนี้ กำลังศึกษาหาแนวทางให้ประเทศไทยหลุดจากการกำหนดราคากลางของก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ถ้าหากควบคุมราคาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าได้ก็จะทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองเช่นกัน แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษารูปแบบและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะมีแบบแผนที่ชัดเจนในปี ๒๕๖๗