Wednesday, 22 May 2024

ช้อปสนุกส่งสุขท้ายปี งานโอทอป “อนุทิน” ประธานเปิดงาน ถึง ๒๔ ธันวาคมนี้ที่อิมแพ็ค

19 Dec 2023
51

“อนุทิน” เปิดงาน OTOP CITY ๒๐๒๓ ยกขบวนสินค้าโอทอปให้ “ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย” คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มากกว่า ๒,๐๐๐ ร้านค้า ให้เลือกหาเป็นของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงโอทอปชวนชิมกว่า ๑๖๐ ร้านค้า จัดยาวถึง ๒๔ ธันวาคมนี้ คาดทำเงินสะพัดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาทที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. เวลา ๑๕.๐๐ น. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City ๒๐๒๓ “ช้อป สนุก…ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย” ที่กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดขึ้นถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้บริหาร มท. รวมถึงนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดี พช.ร่วมพิธีทั้งนี้ นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและสร้างรายได้ โดยการ สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่ง เงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จาก ชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งหวัง ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดเข้าถึง ชุมชนทั่วประเทศรองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงาน “OTOP City ๒๐๒๓” จัดขึ้นภายใต้ แนวคิดงาน “ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย” คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายตลาดและสร้างการรับรู้ให้กับงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาของคนไทยให้สามารถแพร่หลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน โดยจะสามารถสร้างรายได้ให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาท ภายในงานมีโซนและกิจกรรมหลาก หลาย และน่าสนใจมากมาย อาทิ ๑.โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒.โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทย ๓.โซน Health&SPA ๔.โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๓-๕ ดาว ที่ผ่านการ คัดสรรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กว่า ๒,๐๐๐ บูธ ๕.โซนโอทอปชวนชิม มากกว่า ๑๖๐ ร้านค้าทั่วประเทศนายอนุทินกล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันยังมีโซน ศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ศิลปิน OTOP กว่า ๔๐ รายที่อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โดยมี การจัดกิจกรรม ‘สุขคิด สนุกทำ’ ฝึกการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การร่วมกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชน ของภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น จากฝีมือสู่ฝีมือ โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก นิทรรศการเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ โดยมีการจัดนิทรรศการผ้าไทย มีแนวความคิดในการนำเสนอรูปแบบด้านการออกแบบจาก “จุดเริ่มต้นแห่งการทอผ้าที่มีอยู่ทั่วท้องถิ่นไทย” นอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินมาสร้างความบันเทิงทุกวัน ได้แก่ แช่ม แช่มรัมย์ ลำยอง หนองหินห่าว ไรอัล กาจบัณฑิต ตรี ชัยณรงค์ อิสร์ อิศรพงศ์ เต๋า ภูศิลป์ ต้นข้าว อาร์สยาม เอ๊ะ จิรากร และปอ อรรณพ รวมถึงมีการจับสลาก รางวัลชิงโชค ไม่น้อยกว่า ๒๐ รางวัล และในวันสุดท้าย ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาทอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่