Friday, 24 May 2024

ตำรวจตั้ง ๔ ยุทธศาสตร์จราจร ร่วม มท.,กทม.-รับปีใหม่,ขับเคลื่อนงานปี ๖๗

19 Dec 2023
74

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนจราจรไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน Traffic Forward รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าใจ ไปด้วยกัน” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานจราจร ๔ ด้าน ได้แก่๑.“Forward Faster” ขับเคลื่อนด้านอำนวยการจราจรบนถนนอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำ โดรน (Drone) บินตรวจสภาพการจราจรและ ส่งภาพไปยังศูนย์ควบคุมการจราจรเพื่อรายงานสภาพการจราจรและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที๒.“Forward Safer” ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ใน ๑๐ มาตรการเร่งด่วน Quick Win ซึ่งจะมีการประเมินผลทุกไตรมาส๓.“Forward Attitude” ขับเคลื่อนด้านทัศนคติตำรวจและประชาชน ปรับแนวคิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามแนวคิด “เตือนก่อนปรับและปรับแบบเป็นขั้นบันใด” ผ่านช่องทาง Line Official ชื่อ “ขับดี”๔. “Forward Participation” ขับเคลื่อนด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับงานจราจรผ่านแอปพลิเคชัน “Traffy Fondue” หรือ Facebook Page : “อาสาตาจราจร” โดยการขับเคลื่อนงานจราจร ๔ ด้าน(F๔) ดังกล่าว จะมีการนำไปใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่