Monday, 27 May 2024

นายกฯ ชี้ กฎหมายสมรสเท่าเทียม เพื่อสิทธิและเสรีภาพทุกคู่

19 Dec 2023
84

“เศรษฐา” โพสต์ความรัก ไม่มีนิยามตายตัว กฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ใช่ทำให้ความรักคนสองคนถูกกฎหมาย แต่เพื่อสิทธิและเสรีภาพได้รับเหมือนกันทุกคน เตรียมบรรจุเข้าสภา ๒๑ ธันวาคมนี้เมื่อเวลา ๑๕.๒๖ น. วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเสนอให้มีการส่งร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับรัฐบาลต่อสภา ว่า “ผมเชื่อว่า ความรัก ไม่มีนิยามตายตัวครับ เราทุกคนมีสิทธิรักใครสักคนหนึ่งในฐานะ ‘มนุษย์คนหนึ่งรักมนุษย์อีกคน’ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องใดทั้งสิ้น กฎหมายนี้จะทำให้บุคคลเพศเดียวกัน สามารถหมั้นและสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้มีสิทธิ หน้าที่ และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงครับเรื่องสมรสเท่าเทียม ไม่ใช่การทำให้ความรักของคนสองคนถูกกฎหมายนะครับ แต่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของ ‘สิทธิ’ และ ‘เสรีภาพ’ ในการแต่งงานของคนรักกันที่ควรได้รับเหมือนกันทุกคนวันนี้เรามีความก้าวหน้าไปอีกขั้น ในการเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งจะบรรจุเข้าพิจารณาวาระที่ ๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคมนี้แล้วครับ”.