Sunday, 19 May 2024

"บิ๊กไก่" เยือน ทอ.สหรัฐฯ ย้ำความร่วมมือ สู่สถานการณ์ยุทธศาสตร์มั่นคง

19 Dec 2023
75

“ผบ.ทอ.” เยือน “ทัพฟ้า สหรัฐฯ” เข้าพบ Gen.David Allvin หารือสถานการณ์การวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนากองทัพ แบบ Fighter Modernization ด้าน Cyber Security และการแลกเปลี่ยนฝึกศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนากำลังพลเมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๖ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณมนทิรา พัฒนกุล ภริยา เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ พลอากาศเอก David W. Allvin ตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) ระหว่าง ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในฐานะแขกของ กองทัพอากาศสหรัฐฯtt ttโดยในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และภริยา ได้เดินทางไป Joint Base Anacostia-Bolling AF เพื่อเข้าร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก David W.Allvin และเดินทางไป กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Pentagon)tt ttเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก, การสนับสนุนโครงการ Modernization กองทัพอากาศไทย และการแลกเปลี่ยนกำลังพลในสายวิทยาการต่างๆ จากนั้นได้เดินทางไปทำพิธีวางพวงมาลา ณ สุสานทหารนิรนาม (Arlington National Cemetery)tt ttและในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และภริยา เดินทางไป Maxwell AFB โดยมี พลอากาศโท หญิง Andrea D. Tullos ผู้บัญชาการและอธิการบดี Air University ฐานทัพอากาศ Maxwell ให้การต้อนรับtt ttในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้พบปะนายทหารนักเรียนของกองทัพอากาศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ Air University และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของ Air University เกี่ยวกับการพัฒนากำลังพลของกองทัพอากาศสหรัฐฯtt ttทั้งนี้การเดินทางเยือนสหรัฐฯ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ตามคำเชิญของ พล.อ.อ.David Allvin, Chief of Staff of USAF โดยได้หารือข้อราชการส่วนตัวกับ พล.อ.อ.Allvin และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหารกับผู้บริการระดับสูงของหน่วยงานในกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานร่วมกับ ผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐฯ Gen.Allvin ณ ห้องประขุมกองบัญชากาศกองทัพอากาศสหรัฐฯ ใน อาคารว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Pentagon) โดยได้หารือสถานการณ์ และการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันtt ttสำหรับความร่วมมือในการพัฒนากองทัพร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศไทย และสหรัฐฯ (Fighter Modernization) ความร่วมมือด้าน Cyber Securityการพัฒนาการฝึกร่วมระหว่างสองกองทัพอากาศ และภารกิจการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม Humanitarian Assistant and Disaster Relief (HA/DR)หลังเสร็จภารกิจ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางไปวางพวงมาลา ณ สุสานทหารนิรนาม Alington Cemeterytt ttนอกจากนึ้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางไปเยือน Air University ณ Maxwell Air Force Base มลรัฐ Alabama โดยเครื่องบินแบบ C-๓๗ ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยมี Lt.Gen. Andrea Tullos, Commander and President of Air University ให้การต้อนรับ และร่วมหารือข้อราชการtt ttนอกจากนี้ พล.อ.อ.พันธภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ยังได้กล่าวเน้นย้ำให้ความสำคัญในโครงการส่งนายทหารชั้นประทวนของกองทัพอากาศมาฝึกศึกษา ณ กองทัพอากาศ สหรัฐฯ ในอนาคตเพิ่มเติม โอกาสนี้ทาง Air University ได้สาธิตการใช้ War Game การพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลด้วย.tt tttt tttt tt