Wednesday, 22 May 2024

ประกาศฉบับ ๒ เตือน ๒๐-๒๕ ธ.ค. ทั่วไทยอากาศเย็น กทม. อุณหภูมิลด ๓–๕ องศาฯ

19 Dec 2023
64

เตรียมเสื้อหนาวให้พร้อม อุตุฯ เตือนวันที่ ๒๐-๒๕ ธันวาคมนี้ ทั่วไทยอากาศเย็นถึงหนาว กทม. อุณหภูมิลดลง ๓–๕ องศาฯ ขณะที่ยอดดอยของภาคเหนือ อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๓–๑๐ องศาฯวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง “อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทย ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย” มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒ โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๕–๘ องศาเซลเซียส ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๔–๖ องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง ๓–๕ องศาเซลเซียส และภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง ๒–๔ องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๓–๑๐ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๕-๑๓ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงขณะที่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ ๒๒–๒๕ ธ.ค. ๖๖ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในช่วงวันที่ ๒๒-๒๕ ธ.ค. ๖๖ โดยมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๔ เมตร ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร รวมทั้งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ ๐๒-๓๙๙-๔๐๑๒-๑๓ และ ๑๑๘๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง.