Sunday, 19 May 2024

สั่ง สคบ.เข้มห้ามผู้ขายนำสินค้าไม่มีคุณภาพ-ใกล้หมดอายุ จัดกระเช้าปีใหม่ขาย

19 Dec 2023
62

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กำชับผู้ค้า-ห้าง ห้ามนำสินค้าใกล้หมดอายุ-ไม่มีคุณภาพ จัดกระเช้าปีใหม่ขายประชาชน แนะใช้สินค้า OTOP หนุนรายได้ชุมชน เตือนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ แจ้ง ๑๑๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย เรื่อง การจัดทำฉลากสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยมีนายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐ บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุม นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความห่วงใยต่อคุณภาพสินค้าและบริการที่ประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขประชาชนที่นิยมนำกระเช้าของขวัญไปมอบให้แก่กัน อาจมีผู้ประกอบธุรกิจบางรายนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า รวมถึงการไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ทราบ ดังนั้น เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จึงสั่งการให้ สคบ.จัดประชุมมอบนโยบาย โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เข้าร่วม เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้มีการนำสินค้าเสื่อมคุณภาพ หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ มาวางจำหน่าย โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องแสดงรายละเอียดชัดเจน นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณานำสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงสินค้าสุขภาพ มาร่วมจัดกระเช้า เป็นการช่วยเหลือชุมชนและช่วยกระจายรายได้อย่างทั่วถึง“ฉลากกระเช้าของขวัญปีใหม่ จะต้องระบุชื่อ ประเภทหรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตในประเทศไทย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้นำเข้ามาเพื่อขาย สถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาเพื่อขาย ระบุขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุของสินค้าแต่ละรายการ ข้อแนะนำในการใช้หรือการเก็บรักษา วิธีใช้ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้าแต่ละรายการ คำเตือน รวมถึงราคาจำหน่ายและค่าภาชนะ ที่บรรจุให้ชัดเจน และต้องกำหนดเงื่อนไขกรณีการเปลี่ยนสินค้า เช่น สินค้าหมดอายุการใช้งาน เกิดการเสียหาย ไม่ตรงปก ซึ่งหากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วน ๑๑๖๖ หรือร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” นางพวงเพ็ชร กล่าว โอกาสนี้ นางพวงเพ็ชร ยังได้อวยพรวันปีใหม่ ๒๕๖๗ ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้ประชาชน โดยขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ