Wednesday, 24 July 2024

"เทพไท" ชี้ช่อง "ระเบียบกรมราชทัณฑ์" ทำให้ "ทักษิณ" ได้คุมขังที่บ้าน

19 Dec 2023
97

เทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ๒ คนยลตามช่อง ชี้ช่อง หัวใจ ทำให้ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปลดปล่อยก่อนกำหนด (จำคุกนอกเรือนจำ) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ๖๓วันที่ ๑๙ ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ข้อความ ๒ คนยลตามช่อง ชี้ช่อง หัวใจ ทำให้ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปลดปล่อยก่อนกำหนด จำคุกนอกเรือนจำ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ๖๓ ๒ คนยลตามช่องความเห็นต่าง “จำคุกนอกเรือนจำ”อย่าหลงประเด็น !!!มีการถกเถียงกันอย่างมากมายว่า ประกาศกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๓ เอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณ ชินวัตรหรือไม่ อย่างน้อยมีอยู่ ๒ ท่าน ที่เห็นว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณ เพราะได้ออกมาก่อนที่คุณทักษิณเดินทางกลับมารับโทษ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คือ๑. นายชัยชนะ เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร๒. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลส่วนตัวผมเห็นว่าเราไม่ควรหลงประเด็น หรือตัดตอนพิจารณากฎหมายเฉพาะ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ กับกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๓ เท่านั้น ต้องมองกระบวนการออกกฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นระบบ ผมไม่ติดใจว่าการออกกฎระเบียบทั้งหมด ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการหรือไม่ แต่ติดใจว่าทำไมต้องมาออกในตอนนี้ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณใช่หรือไม่ ถ้ากฎระเบียบทั้งหมดนี้ ออกเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ หรือ ๖๔ ผมในฐานะนักโทษคนหนึ่ง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะอาจจะได้รับสิทธิ์ จากกฎระเบียบที่ออกมาบ้างก็ได้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผม และเพื่อนนักโทษอีกหลายคนถ้าหากจะพิจารณาถึง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง เรื่องกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพียงแค่นี้ ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้อง กับการถูกคุมขังของคุณทักษิณโดยตรง แต่ต้องพิจารณาถึงการออกระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นหัวใจของการนำตัวคุณทักษิณ ออกจากเรือนจำไปคุมขังอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้คุณทักษิณได้รับการปลดปล่อยออกจากเรือนจำก่อนกำหนดหากจะไปใช้ระเบียบการพักโทษทั่วไป ก็ยังไม่เข้าเงื่อนไข เพราะคุณทักษิณถูกจำคุกเพียง ๔ เดือน หรือหวังจะรอการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ก็ไม่มีพระราชกฤษฎีกาออกมา ทำให้กรมราชทัณฑ์ต้องเร่งรีบออกระเบียบ ว่าด้วยการคุมขังนอกเรือนจำ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีผลบังคับในวันถัดมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณพร้อมที่จะได้รับการพิจารณา ได้สิทธิ์ตามประกาศฉบับดังกล่าวในทันที.