Thursday, 23 May 2024

เริ่มแล้วงานกาชาดและงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี ๖๖ ที่ อ.ศรีเมืองใหม่ยาว ๕ วัน ๕ คืน

19 Dec 2023
54

ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปี งานกาชาดและงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ประจำปี ๒๕๖๖ โดยงานมีถึงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ จัดยาว ๕ วัน ๕ คืน มีร้านหรรษากาชาด ออกสลากรางวัล การประกวดธิดากาชาด มิสคลีนบุญกุ้มข้าวใหญ่ และ แข่งส้มตำลีลาเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (๑๘ ธ.ค. ๖๖) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประจำปี งานกาชาดและงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายโกวิท แก้วอยู่สุขเจริญ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ในกิจการสาธารณกุศล และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคี และรักษาสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน ของอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นการอนุรักษ์วิถีชาวนาดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป tt tttt ttงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งภายในงานมีร้านหรรษากาชาด ออกสลากรางวัล การประกวดธิดากาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ การประกวดมิสคลีนบุญกุ้มข้าวใหญ่ (สาวประเภทสอง) การแข่งขันส้มตำลีลา การแสดงของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ โดยในวันเปิดงาน มีการแสดงฟ้อนรำจากนางรำ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน พร้อมกับการแสดงรำวงมหาดไทย และการแสดงดนตรีศิลปะภูไท ของนักเรียนจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารtt tttt ttทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงานและร่วมกันทำบุญอุดหนุนร้านกาชาดเพื่อเป็นการบำรุงสภากาชาดไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวม ๕ วัน ๕ คืน.tt tt