Wednesday, 22 May 2024

“เศรษฐา” ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน ๑๙-๒๒ ธันวาคม๖๖ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ

19 Dec 2023
72

รองเลขาฯ นายกฯ แจง “เศรษฐา” ใช้ดุลยพินิจลาพักร้อนได้ ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการลาของ ขรก.การเมือง ไม่ใช้เกณฑ์การลาของข้าราชการพลเรือนมาเทียบเมื่อเวลา ๑๒.๔๒ น. วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ ชี้แจงถึงการลาราชการ พักผ่อน ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการคลัง ระหว่างบ่ายวันที่ ๑๙ ถึงเที่ยงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ว่าเรียนสื่อมวลชน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เกี่ยวกับการลาของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๓ การลาของข้าราชการการเมือง การลาทุกประเภท เป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี และแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบโดยไม่ได้ระบุให้ใช้เกณฑ์การลาของข้าราชการพลเรือนมาเทียบ นายกรัฐมนตรี จึงลาได้ตามระเบียบสำหรับข้าราชการเมือง