Thursday, 25 July 2024

กลุ่ม Rhysida ปล่อยข้อมูลของเกม Wolverine และโปรเจกต์ในอนาคตของสตูดิโอ Insomniac Games

20 Dec 2023
71

กลุ่มแฮกเกอร์ Rhysida ทยอยปล่อยข้อมูลของเกมในอนาคตจากค่าย Insomniac Games จำนวนกว่า ๑.๖๗ เทราไบต์ และมีไฟล์รวมกันมากกว่า ๑.๓ ล้านไฟล์ หลังพ้นกำหนดเวลาการจ่ายเงินเรียกค่าไถ่ หนึ่งในนั้นมีไฟล์เกม Wolverine ด้วยกลุ่มแฮกเกอร์ Rhysida ซึ่งได้ใช้ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) โพสต์ข้อมูลโครงการในอนาคตของค่ายเกม Insomniac Games หลังพ้นกำหนดการจ่ายเงินเรียกค่าไถ่ จำนวน ๕๐ บิตคอยน์ หรือประมาณ ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลที่กลุ่มแฮกเกอร์ Rhysida ได้จากการแฮกพบว่ามีข้อมูลมากกว่า ๑.๖๗ เทราไบต์ (๑.๖๗ TB) บรรจุไฟล์ภายในมากกว่า ๑.๓ ล้านไฟล์ ที่น่าสนใจก็คือมีเนื้อหาเกมวูล์ฟเวอรีน ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของ Insomniac Gamesข้อมูลของเกม Wolverine ที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีตั้งแต่ภาพฟุตเทจ และตัวละครที่จะปรากฏในเกมนี้ ไปจนถึงสถานที่ต่างๆ ภายในเกม พล็อตของเรื่อง กำหนดวางจำหน่ายของเกม เรื่อยไปถึงแผนงานต่างๆ ของ Insomniac Games ในอีก ๑๐ ปีหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกม Marvel’s Venom ในปี ๒๐๒๕, Marvel’s Wolverine ปี ๒๐๒๖, Marvel’s Spider-Man ๓ ปี ๒๐๒๘ และ Marvel’s X-Men ในปี ๒๐๓๐ เป็นต้นทั้งนี้ ข้อมูลของเกม Marvel’s Venom ที่หลุดออกมาถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนมากที่สุด โดยตัวเกมถูกตั้งชื่อว่า Venom: Lethal Protector และเป็นการนำไปสู่เหตุการณ์ของเกม Marvel’s Spider-Man ๓ มีจำนวนชั่วโมงในการเล่นจนจบประมาณ ๘-๑๐ ชั่วโมง วางจำหน่ายในราคา ๔๙.๙๙ ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดี เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกแฮกแล้วนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชน มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า Insomniac Games จะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโดยทันทีเมื่อมีข่าวการถูกแฮก โซนี่ (Sony) ในฐานะบริษัทแม่ของสตูดิโอ Insomniac Games ยืนยันว่า ไม่มีแผนกอื่นใดของบริษัทได้รับผลกระทบ พร้อมกับปฏิเสธการให้ข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมที่มา: Cyberdaily