Wednesday, 24 July 2024

ของขวัญปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการสธ. “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” นำร่อง ๔ จังหวัด

20 Dec 2023
62

ประชาชนรอเลย ของขวัญปีใหม่จากหมอชลน่าน รัฐมนตรีว่าการสธ. “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” ๔ จังหวัดนำร่อง ๔ ภูมิภาคพร้อมแล้ว๑๐๐% เปิดศักราช ๘ มกราคม ๖๗ วันที่ ๒๐ ธ.ค. นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า จากการติดตามความคืบหน้านโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญ ทำความเข้าใจกับผู้บริหารของกระทรวง การเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาและความก้าวหน้า จนถึงเวลา ๔ จังหวัดนำร่องทั้ง ๔ ภูมิภาคได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส พร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดให้บริการครบวงจรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๗ ให้กับประชาชน โดยวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ จะเป็นวันเริ่มต้นหรือคิกออฟพร้อมกัน ใช้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจุดเปิดนอกสถานที่และเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก ๓ จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาสtt ttนางสาวตรีชฎา กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ นพ.ชลน่าน และบุคลากรในสังกัดกระทรวงที่มีความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะมอบให้พี่น้องประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ ใน ๒ เรื่อง คือ ๑. ปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ๒. ขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสปสช. ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ โดย สปสช. ซึ่งมีสำนักงานเขตในภูมิต่างๆ จะร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า นับจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจหากเจ็บป่วยต้องการรับบริการตรวจรักษาและรับยา ๔ จังหวัดนำร่อง พร้อมจะให้บริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา ที่เข้าร่วมโครงการtt tt”อย่างไรก็ตาม นพ.ชลน่าน ได้ฝากแสดงความชื่นชมและส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทุกคน ทุกส่วนที่จะร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ออกแถลงการณ์ ๑๒ ข้อ ที่ประกาศจะ ‘ทำทันที’ ในการยกระดับและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๑ ใน ๑๒ ข้อของแถลงการณ์ คือการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ” นางสาวตรีชฎา กล่าว…