Thursday, 23 May 2024

คนกรุงอย่าลืมใส่หน้ากาก เช้านี้ค่าฝุ่น PM ๒.๕ พุ่งเกินมาตรฐาน ๑๑ พื้นที่

20 Dec 2023
63

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร อัปเดตค่าฝุ่น PM ๒.๕ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับสีส้มเกินมาตรฐาน ๑๑ พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอสรุปผลการตรวจวัด PM ๒.๕ เวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. (๓ ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ ๑๘.๕-๔๗.๔ มคก./ลบ.ม., ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร ๓๑.๓ มคก./ลบ.ม., ค่า PM ๒.๕ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน ๑๔ พื้นที่ทั้งนี้ ณ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ได้ในช่วง ๑๘.๕-๔๖.๘ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.) จำนวน ๑๑ พื้นที่ คือ๑. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ : มีค่าเท่ากับ ๔๖.๘ มคก./ลบ.ม.๒. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ : มีค่าเท่ากับ ๔๒.๙ มคก./ลบ.ม.๓. เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ ๔๑.๓ มคก./ลบ.ม.๔. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ ๔๐.๔ มคก./ลบ.ม.๕. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ ๔๐.๔ มคก./ลบ.ม.๖. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ ๔๐.๓ มคก./ลบ.ม.๗. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม (ประมาณซอยเพชรเกษม ๓๖) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ ๔๐.๑ มคก./ลบ.ม.๘. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ ๓๙.๙ มคก./ลบ.ม.๙. เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ ๓๙.๖ มคก./ลบ.ม.๑๐. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ ๓๙.๐ มคก./ลบ.ม.๑๑. เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ ๓๗.๘ มคก./ลบ.ม.ข้อแนะนำสุขภาพคุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM ๒.๕ ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตาประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM ๒.๕ ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์๑. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM ๒.๕ โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๘ ธ.ค. ๖๖ การระบายอากาศค่อนข้างดี (ยกเว้น ๒๕-๒๗ ธ.ค.) แต่เกิดสภาะวะอากาศปิดใกล้บริเวณผิวพื้น จึงอาจส่งผลต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ และคาดการณ์วันนี้มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรง๒. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร๓. แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน AirBKKwww.airbkk.comwww.pr-bangkok.comFB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครFB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมFB: กรุงเทพมหานครLINE ALERTLINE OA @airbangkok.ขอบคุณเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร