Wednesday, 22 May 2024

สภาพอากาศวันนี้ ตอนบนอุณหภูมิลดลง อีสานลดสุด ๑-๓ องศาฯ ใต้ฝนหนักบางแห่ง

20 Dec 2023
61

ไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาฯ ส่วน “ภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก” ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย “ภาคใต้” มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยอนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๒๒-๒๕ ธ.ค. ๖๖ฝุ่นละอองในระยะนี้ : ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลาง และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๖-๒๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๕ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๖-๑๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๘-๓๒ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐-๑๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ภาคตะวันออก ตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย กับมีลมแรง ตอนล่างของภาค เมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ๑–๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๓ องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๒๐-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.