Thursday, 25 July 2024

เชิดชูเกียรติ "๒ นักข่าวใหญ่" มานิจ-ขรรค์ชัย คนหนังสือพิมพ์ พร้อมยกย่อง ๕ องค์กร

20 Dec 2023
70

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” ให้ “มานิจ สุขสมจิตร” บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ “ขรรค์ชัย บุนปาน” ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ๒ นักหนังสือพิมพ์อาวุโสผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึก ที่มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมรางวัลเชิดชูเกียรติ ๕ องค์กรในเครือสื่อมวลชนที่ทำประโยชน์แก่องค์กรวิชาชีพและการศึกษานับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์อย่างยิ่ง ที่ได้มีการเชิดชูเกียรติ “คนหนังสือพิมพ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นตำนานเล่าขานสืบไป ทั้งนี้ เมื่อเย็นวันที่ ๑๙ ธ.ค. นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว การจัดงาน “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี ของสมาคม พร้อมทั้งจัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ โดยคณะกรรมการสมาคม ลงมติมอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” แก่นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ๒ ท่านด้วยกัน คือ นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)พร้อมกันนี้ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กร ในเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและการศึกษาให้กับ ๕ มูลนิธิ คือ ๑.มูลนิธิไทยรัฐ ๒.มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (เครือเดลินิวส์) ๓.มูลนิธิ ด็อกเตอร์โกวิท วรพิพัฒน์ (เครือมติชน) ๔.มูลนิธิอิศรา อมันตกุล และ ๕.มูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์สำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในงาน “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธ.ค. เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.ที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก มีนายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้มอบรางวัล และมีนายธานินทร์ อินทรเทพ นักร้องชื่อดังมาขับร้องเพลง “คนหนังสือ พิมพ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวหนังสือพิมพ์ พร้อมกับมีการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและ งานแถลงข่าวการจัดประกวด “พาดหัวข่าว” ประจำปี ๒๕๖๗” สำหรับหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษานายนครกล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ วงการสื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรในเครือสื่อมวลชนด้วย นอกจากนี้ ในงานสมาคมฯได้เตรียมเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่น “กูชอบอ่านหนังสือพิมพ์” ที่หายากแจกผู้ไปร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสำหรับประวัตินายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการ อาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นชาว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี ได้รับการยกย่องจากคนในวงการหนังสือพิมพ์ว่าเป็น “ครูนักข่าว” เป็นแม่แบบตัวอย่างให้คนวงการสื่อรุ่นหลังก้าวเดินตามในด้านการทำงานที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีจุดยืนด้านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยปี ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนปี ๒๕๒๖-๒๕๒๗ ประธานสถาบันพัฒนาการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยปี ๒๕๓๐ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปี ๒๕๔๐-๒๕๔๕ ได้รับรางวัลนักหนังสือพิมพ์ที่ควรยกย่องปี ๒๕๔๒ ผ่านการศึกษาโรงเรียนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์ชั้นสูง โดยทุนมูลนิธิทอมสัน ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนประวัตินายขรรค์ชัย บุนปาน ปัจจุบันอายุ ๗๙ ปี เป็นชาวจังหวัดราชบุรี เป็นศิษย์เก่าคณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานการเขียนตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือ ทั้งบทกวีและเรื่องสั้นในนิตยสารหลายฉบับ เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ชาวกรุง ช่อฟ้า เฟื่องนคร สามยอด หนุ่มเหน้าสาวสวย เป็นต้น นายขรรค์ชัยเริ่มต้นการเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งสุจิตต์ วงษ์เทศ เข้าไปทำงานอยู่ก่อนแล้ว จากนั้น ๓ ปีถัดมาทั้งคู่ได้ระดมทุนจัดตั้งโรงพิมพ์พิฆเนศขึ้น ต่อมานายขรรค์ชัยมาทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นผู้ดูแลกิจการโรงพิมพ์ หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ขรรค์ชัย และเพื่อนร่วมกันออกหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายสัปดาห์ตามด้วยประชาชาติรายวัน กระทั่งต้องหยุดไปเพราะเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เมื่อสถานการณ์ทางสังคมเริ่มคลี่คลาย จึงได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนขึ้น มีทั้งมติชนรายวันและมติชนสุดสัปดาห์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพิเศษ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา สาขานักหนังสือพิมพ์เนื่องในการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สาย ประดิษฐ์) ปี ๒๕๔๘อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่