Sunday, 19 May 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญาไฟเขียว “เอสเอ็มอี” ใช้ลิขสิทธิ์เพลงฟรี

21 Dec 2023
46

นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ถือสิทธิ์การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงไทยและสากล ๑๐ ล้านเพลง จาก ๖๐ ค่ายดัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้สิทธิประโยชน์กับเอสเอ็มอีและเจ้าของธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ต ร้านสปา ที่ลงทะเบียนเอสเอ็มอี ผู้รับบริการภาครัฐของ สสว. ได้ใช้เพลงฟรีถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๖๗ รวม ๓ เดือน ๓ เทศกาลสำคัญ คือ คริสต์มาสและปีใหม่ ตรุษจีน และวาเลนไทน์ทั้งนี้ ได้ให้ผู้ประกอบการที่เลือกใช้งานเพลงต่อ ได้รับส่วนลด ๕๐-๕๕% จากราคารายปีของโฟโนไรทส์ ต่อไปอีก ๑ ปี ทำให้มีเอสเอ็มอีที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓,๓๐๐ ล้านบาท ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้อย่างสะดวก สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางในเทศกาลระดับโลก โดยเฉพาะเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่.