Friday, 24 May 2024

ประกาศฉบับ ๗ ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น เตือนภาคใต้รับมือฝนตกหนัก

21 Dec 2023
64

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๗ ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ๒๑-๒๕ ธ.ค. ๖๖ ขณะที่ภาคใต้หลายจังหวัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีรายงานว่า ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทย ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) ฉบับที่ ๗ (๓๑๓/๒๕๖๖) โดยคาดการณ์ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๔-๖ องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศาเซลเซียส และภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง ๓-๔ องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๑ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๖-๑๒ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง และลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในช่วงวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๔ เมตร ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ ๐-๒๓๙๙-๔๐๑๒-๑๓ และ ๑๑๘๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง.