Sunday, 19 May 2024

"พัชรวาท" ส่ง ๓ อุรังอุตัง กลับบ้านเกิดอินโดนีเซีย หลังจบคดีค้าสัตว์ป่า

21 Dec 2023
74

“พัชรวาท” ร่วมส่ง “โนบิตะ-ชิซุกะ-ไบรอัล” ๓ อุรังอุตัง กลับบ้านเกิดอินโดนีเซีย หลังจบคดีค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ กระชับสัมพันธ์ไทย-อิเหนา รอบ ๗๓ ปี แสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า   เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งลิงอุรังอุตังของกลางที่สิ้นสุดทางคดีแล้วจำนวน ๓ ตัว กลับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  tt ttโดยลิงอุรังอุตังทั้ง ๓ ตัว เป็นของกลางที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยึดได้จากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดูแลและตรวจสุขภาพลิงอุรังอุตัง ซึ่งเป็นสายพันธุ์สุมาตราทั้ง ๓ ตัว ไว้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๓ (ประทับช้าง) จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ๑.ลิงอุรังอุตัง ชื่อ ไบรอัล (Brian) เพศผู้ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๒.ลิงอุรังอุตัง ชื่อโนบิตะ (Nobita) เพศผู้ และ ๓.ลิงอุรังอุตัง ชื่อชิซุกะ (Shisuka) เพศเมีย ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ก่อนหน้านี้วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๖ นายระห์หมัด พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับ นายอรรถพล ในเรื่องนี้ จากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ และที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ส่งลิงอุรังอุตัง จำนวน ๓ ตัวดังกล่าวกลับถิ่นกำเนิดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย tt ttทางด้าน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ประสานงานกับสายการบิน Garuda Indonesia Airline เที่ยวบิน GA๘๖๗ ในการขนส่ง และขอความร่วมมือทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ช่วยดำเนินการตรวจสุขภาพของลิงอุรังอุตัง โดยทางสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการส่งลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิดในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ครั้ง ๙ ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซีย และฝ่ายไทย ได้ประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ ๕-๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ เมืองยอกจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อที่ ๓๐ ระบุไว้ว่า ที่ประชุมสนับสนุนต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาไซเตส ทั้งนี้การส่งลิงอุรังอุตังจำนวน ๓ ตัว คืนประเทศถิ่นกำเนิดถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศภายใต้การสนับสนุนของ พล.ต.อ.พัชรวาท ที่ให้ความเห็นชอบส่งลิงอุรังอุตังไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งลิงอุรังอุตังที่ตกเป็นเหยื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย จำนวน ๑๔ ตัว กลับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการส่งมอบลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิด ถูกดำเนินการมาแล้วรวม ๕ ครั้ง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ รวมทั้งสิ้น ๗๑ ตัว ถือเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาไซเตส เช่นเดียวกับความร่วมมือทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอยู่ การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า และการต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าผ่านความพยายามร่วมกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากล.