Monday, 27 May 2024

“มาดามเดียร์” โพสต์ชวนจับตาวันนี้ สภาถกร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

21 Dec 2023
62

“วทันยา บุนนาค” ชี้ วันนี้เป็นก้าวสำคัญ สภาพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทำให้คนเท่าเทียมและมีสิทธิสร้างครอบครัววันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ น.ส.วทันยา บุนนาค สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม จากทั้งของรัฐบาล พรรคก้าวไกล ภาคประชาชน และฉบับที่ตนเองได้ร่วมกันร่างกับทีมงานและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางนายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์“สมรสเท่าเทียม คือ การทำให้คนเท่ากัน และทุกคนมีสิทธิในการสร้างครอบครัวได้โดยการคุ้มครองของรัฐและมีกฎหมายรองรับ” น.ส.วทันยา กล่าว