Wednesday, 22 May 2024

รัฐมนตรีว่าการกห. เปิดประชุมความร่วมมือกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ๒๐๒๓

21 Dec 2023
58

“รัฐมนตรีว่าการกห.” เปิดการประชุมความร่วมมือกองทัพเรือประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย หรือ IONS ๒๐๒๓-๒๐๒๕ โดยมี “บิ๊กดุง” พร้อม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน เข้าร่วม โดยมีประเด็นในกรอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม บรรเทาภัยพิบัติ การปฏิบัติงานร่วมกัน และความมั่นคงทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือ “กองทัพเรือประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย The ๘th Indian Ocean Naval Symposium (IONS) ๒๐๒๓-๒๐๒๕” โดยมี พล.ร.อ.อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้แทนประเทศสมาชิก นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๑๐ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ tt ttโดยการประชุมฯ ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการตามหัวข้อหลัก (Symposium) งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ (Official Dinner) การจัดการหารือระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิก (Bilateral Meeting) และการประชุมระดับผู้บัญชาการทหารเรือ (Conclave of Chief) สำหรับกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium (IONS)tt ttทั้งนี้ในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายทางวิชาการของวิทยากรกิตติมศักดิ์ และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (ถามตอบ) ในหัวข้อหลัก “Blue Economy : Ways Forward for Sustainable Development of IONS Member Status” และการสัมมนา ๓ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) หัวข้อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานร่วมกัน (IS&I) และหัวข้อเกี่ยวกับด้านความมั่นคงทางทะเล (MARSEC)tt ttสำหรับความเป็นมาของความร่วมมือและกรอบความร่วมมือกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium (IONS) ได้ก่อตั้งในปี ๒๕๕๑ โดย กองทัพเรืออินเดีย เป็นการประชุมหารือว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลระหว่างกองทัพเรือของประเทศที่มีชายฝั่งและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกจำนวน ๒๕ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน เคนยา มาเลเซีย มัลดีฟส์ โอมาน ปากีสถาน กาตาร์ เซเชลส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สหราชอาณาจักร ประเทศไทย มอริเชียส โมซัมบิก เมียนมา ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ติมอร์เลสเต tt ttและประเทศสังเกตการณ์ จำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน จีน มาดากัสการ์ รัสเซีย และประเทศสังเกตการณ์ จำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน จีน มาดากัสการ์ รัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน ซึ่งประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนขอความเห็นชอบในการเป็นประธานมีวงรอบ ๒ ปีtt ttกองทัพเรือ ได้เข้าร่วมการประชุม IONS อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๕๑ ณ สาธารณรัฐอินเดียและได้อนุมัติตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกในกรอบการประชุม IONS อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกองทัพเรือได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน (IONS Working Group : WG) ทั้ง ๓ คณะประกอบด้วย ๑) คณะทำงานด้านความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Human Assistance and Disaster Relief working group : HADR IWG) ๒) คณะทำงานด้านความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Working Group: MARSEC WG) และ ๓) คณะทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการทำงานร่วม (Information Sharing and Interoperability Working Group : IS&I IWG) tt ttโดยได้จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในระดับคณะทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการเป็นกองทัพเรือที่มีบทบาทนำในภูมิภาค จึงได้เสนอตัวเป็นประธานกรอบการประชุมกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium (IONS) โดยที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้เห็นชอบให้ กองทัพเรือรับหน้าที่เป็นประธาน IONS ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ โดยต่อมาเนื่องมาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้มีการปรับห้วงเวลาการเป็นประธานฯ ของกองทัพเรือเป็นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกองทัพเรือได้ยืนยันการเป็นประธานฯ รวมถึงนำเสนอความพร้อมของ กองทัพเรือ ในการประชุม IONS ครั้งที่ ๗ ระดับผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้แทน (Conclave of Chief : COC) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พ.ย. ๖๔ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส