Wednesday, 22 May 2024

ราเมศ ย้ำ ปม "ทักษิณ" หากโกงเวลาติดคุก ใช้อำนาจอำเภอใจ คือจุดจบของรัฐบาล

21 Dec 2023
51

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษก ปชป. ย้ำ โกงเวลาติดคุก ใช้อำนาจอำเภอใจ คือจุดจบของรัฐบาล ชี้ กมธ.ตำรวจ ติดตามสอบปม ทักษิณ ชินวัตร อยู่ชั้น ๑๔ รพ.ตำรวจ เช่นกัน  วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า นายทักษิณ ชินวัตร เข้าเกณฑ์ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมราชทัณฑ์ ที่ออกมาว่าสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของสังคม ที่ทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดดีว่า นายทักษิณ จะได้รับประโยชน์จากระเบียบนี้ด้วย ส่วนใครจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ ก็มีสิทธิพูดได้ แต่กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา คือการกระทำที่แสดงออกมาภายนอกเป็นเครื่องชี้ถึงสภาพจิตใจของผู้กระทำทุกคนว่าที่ร่วมกันมีเจตนาทำเพื่อใครนายราเมศ กล่าวต่อไปว่า เรื่อง นายทักษิณ เห็นชัดว่าคือความอยุติธรรมในรัฐบาลนี้ ทุจริตคอร์รัปชันวันเวลาติดคุก อ้างหลักนิติธรรมจอมปลอม แล้วประชาชนจะไปหวังอะไรนายราเมศ ย้ำตอนท้ายว่า พรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา เรื่องนี้ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ ก็ได้มีการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เช่นกัน การที่รัฐบาลใดใช้อำนาจตามอำเภอใจ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ไม่สนใจไยดีต่อหลักความถูกต้องของบ้านเมือง ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนและจุดจบของรัฐบาลเช่นกัน