Friday, 24 May 2024

"วรชัย" วอนเห็นใจ "ทักษิณ" ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ต้น ขออย่ากลับวังวนเดิม

21 Dec 2023
59

นายวรชัย เหมะ ที่ปรึกษาของรองนายกฯ วอนสังคมเห็นใจ “ทักษิณ” ยัน ไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้น แนะ ประชาชนดึงสติ อย่าให้วังวนเดิมสู่การยึดอำนาจเหมือนปี ๔๙ และปี ๕๗ กลับมาวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ นายวรชัย เหมะ ที่ปรึกษาของรองนายกฯ กล่าวถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นว่า วันนี้ทุกคนจ้องไปที่ นายทักษิณ เพราะท่านกลับเข้ามาในประเทศ แล้วยอมรับเงื่อนไขของกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ เมื่อท่านไม่สบายก็จำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ทุกอย่างเป็นตามกระบวนการ แต่ถึงอย่างไรเราต้องยอมรับว่า นายทักษิณ เป็นอดีตนายกฯ ที่ถูกกระทำจากการยึดอำนาจ มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ขึ้นมาเพื่อจัดการกับ นายทักษิณ โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเกิดจากการยึดอำนาจ จึงไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้น นำไปสู่คดีความที่ศาลตัดสินคดี แต่วันนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นประเทศชาติไม่ได้เสียหาย เช่น เรื่องให้เมียนมากู้เงิน ตอนนี้เขาคืนเงินทั้งต้นทั้งดอกหมดแล้ว ตนจึงต้องขอความเป็นธรรมให้ นายกฯ ทักษิณ ด้วย เพราะท่านถือเป็นอดีตนายกฯ ที่ทำให้ประเทศไทยที่อยู่ในสถานะประเทศที่ต้องกู้เงินกลับมาชำระหนี้หมดสิ้น ทำงบประมาณสมดุลได้สำเร็จ ทำให้คนไทยมีศักดิ์ศรีนายวรชัย กล่าวว่า ตนอยากให้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณี นายกฯ ทักษิณ ตั้งสติว่าสิ่งที่กระทำอยู่จะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่เหมือนในอดีตที่มีการปลุกระดมประชาชนให้ขัดแย้งแล้วนำไปสู่การยึดอำนาจในปี ๔๙ รวมถึงปี ๕๗ ที่ประเด็นกฎหมายนิรโทษกรรมถูกใส่สีตีความจนเกิดการยึดอำนาจครั้งที่ ๒ ในเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี วันนี้ประเทศชาติอยู่ในรูปในรอย มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชน และประเทศชาติได้ประโยชน์ที่สุด แตกต่างจาก ๙ ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง จึงอยากให้ทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งนี้เอาไว้ ไม่พอใจอะไรก็ให้กระบวนการในสภาฯ มันเดินไป อย่าขยายความขัดแย้งให้บานปลายจนประเทศกลับไปสู่วังวนเดิม.