Wednesday, 22 May 2024

สภาพอากาศวันนี้ ทั่วไทยเย็นสะท้าน อุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนหนักบางแห่ง

21 Dec 2023
53

ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๓ องศาฯ กับมีลมแรง “ยอดดอย-ยอดภู” อากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วน “ภาคใต้ตอนล่าง” มีฝนตกหนักบางแห่งเมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๓ องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๓ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๗-๑๒ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก) มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยอนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๒๒-๒๕ ธ.ค. ๖๖ นี้ฝุ่นละอองในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้น และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย เวลา ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓-๑๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๗-๓๒ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด ๓-๑๓ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐-๑๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๕-๒๙ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๗-๑๒ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๘-๒๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๑ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๗-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตอนบน: อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๓ องศาเซลเซียส ตอนล่าง: มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๓ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๒๐-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง ๑-๒ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๙-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๒ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.