Sunday, 19 May 2024

สส.สรรเพชญ เสนอร่าง พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม เข้าสภา ยัน เป็นคนเท่ากัน

21 Dec 2023
48

สส.สรรเพชญ ปชป. เสนอร่าง พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม เข้าสภา “เพราะเราเป็นคนเท่ากัน สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงต้องเท่าเทียมกัน”วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ที่รัฐสภา นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ว่าด้วยการสมรส หรือ “ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม” ซึ่งตนและคณะได้ร่วมกันเสนอโดยนายสรรเพชญ กล่าวว่า ความรักเป็นบ่อเกิดแห่งการปลูกฝังความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆ ที่คนสองคนมีให้แก่กัน มีความคิดเห็นระหว่างบุคคลสองคนที่เห็นตรงกันว่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ประคับประคองซึ่งกันและกันหรือแยกจากกันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ควรเคารพ ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้าง แต่ยังไม่เปิดรับ การเปิดกว้างคือเป็นที่ยอมรับสำหรับการแสดงตัว มีการแสดงออกตามเพศวิถีของตนเองหรือการสร้างตัวตนแบบใดแบบหนึ่งอย่างกว้างขวาง แต่สังคมยังไม่ได้เปิดรับ คือ การที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน“นอกจากนี้ กว่า ๓๔ ประเทศทั่วโลก ที่มีการรับรองการสมรสอย่างเท่าเทียม โดยประเทศล่าสุด คือ ประเทศอันดอร์รา ที่บังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขณะที่ “ไต้หวัน” เป็นเพียงแห่งเดียวในเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี ๒๕๖๒ โดยเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เสนอแก้ไขในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ในการสมรส จดทะเบียนสมรส และใช้ชีวิตเป็นคู่สมรส ไม่ว่าบุคคลเพศสภาพใดเมื่อสมรสกัน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรองรับ โดยไม่จำเป็นว่าคู่สมรสนั้นต้องเป็นเพศกำเนิดชายและหญิงเท่านั้น อาทิ ให้คู่รักระหว่าง ‘บุคคลสองคน’ มีสถานะทางกฎหมายเป็น ‘คู่สมรส’ อายุขั้นต่ำในการจดทะเบียนสมรส คือ อายุ ๑๘ ปี สามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้ สามารถจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้ สามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ สามารถรับมรดกของคู่สมรส ในกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรม สามารถจัดการแทนคู่สมรส ในกรณีที่เป็นผู้เสียดายในทางคดีอาญาได้ สามารถใช้นามสกุลของคู่สมรสได้ ไม่ต้องเสียภาษีมรดก กรณีรับมรดกจากคู่สมรสที่เสียชีวิต และสามารถตัดสินใจในทางการแพทย์ได้ จึงได้ขอให้ สส.ในสภาฯ ร่วมกันสนับสนุน เพื่อมอบของขวัญปีใหม่อันล้ำค่าให้กับคนไทยผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านการอนุมัติร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจในฐานะที่เราทุกคน เป็นคนเท่ากัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอกัน ต่อไป” นายสรรเพชญ กล่าว.