Friday, 24 May 2024

“สุริยะ” คุยลั่นทุ่งผลงาน ๙๙ วัน มี ๙ โครงการ

21 Dec 2023
55

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการคมนาคม เปิดเผยหลังทำงาน ครบ ๙๙ วัน ว่า มี ๙ โครงการเด่นที่สามารถผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม อาทิ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน ๒๐ บาทตลอดสายที่ขณะนี้ประชาชนสามารถใช้ได้ใน ๒ โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ และโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน, เปิดใช้สนามบินเชียงใหม่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.-๒๗ ธันวาคมนี้ เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินในปัจจุบัน, เปิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ ๑ (SAT-๑) เดือน กันยายนทำให้สนามบินสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้เพิ่ม เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปีขณะเดียวกัน ได้เร่งรัดก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โดยจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรี ๒ เส้นทางในเทศกาลปีใหม่ คือ มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M๖) ช่วงปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง ๗๗ กิโลเมตร (กม.) และมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี (M๘๑) ช่วงนครปฐม ฝั่งตะวันตก-กาญจนบุรี ระยะทาง ๕๑ กม., การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ โดยการยกมาตรฐานและปลอดภัยท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น โดยการให้บริการด้วยระบบตั๋วร่วม โดยมีแผนพัฒนาท่าเรือเป็นสถานีเรือ (ระบบปิด) ทั้งหมด ๒๙ ท่า, การผลักดันโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (แลนด์บริดจ์) ซึ่งมั่นใจว่าเอกชนต่างชาติจะสนใจที่จะเข้ามาลงทุน“ผมไม่สามารถประเมินตัวเอง ได้ว่าทำงานผ่านหรือไม่ ต้องให้ประชาชนตัดสิน หากจะมีการประเมินก็ขอเวลาอีก๖ เดือน”ทั้งนี้ ขณะนี้มีโครงการสำคัญๆ เร่งด่วนที่กำลังก่อสร้างและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) จำนวน ๗๒ โครงการ ซึ่งโครงการลงทุนในปีหน้ายังไม่มีโครงการที่ใช้งบของรัฐที่สามารถเปิดประมูลได้ในช่วงต้นปี เนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๗ ล่าช้า แต่โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่พร้อมเปิดประมูลที่เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) และเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) คือ โครงการทางพิเศษ (ด่วน) ฉลองรัช ส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา ระยะทาง ๑๖.๒ กม. มูลค่า ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่