Tuesday, 21 May 2024

“เฉลิมชัย” แจกการบ้าน รองหัวหน้า ปชป. ยัน พรรคมีเอกภาพ เร่งตีปี๊บผลงาน

21 Dec 2023
49

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้า ปชป. แจกการบ้านรองหัวหน้า แบ่งงานขับเคลื่อนแต่ละด้าน ยัน พรรคมีเอกภาพแล้ว ยึดหลักการ ปชป. โว เลิกจำศีล เร่งตีปี๊บปั๊มผลงานเมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม กก.บห.พรรคชุดใหม่ครั้งแรก ว่า เป็นการหารือครั้งแรกก่อนที่ กกต. จะมีมติรับรอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการของทุกคนในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนพรรคไปข้างหน้า พร้อมแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนพรรคในช่วง ๓-๖ เดือนแรก สิ่งแรกที่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุม คือ ในการประชุมใหญ่สามัญของพรรค ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีนั้น จะต้องสร้างและทำให้ทุกคนได้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เช่น ข้อบังคับพรรคที่ล้าสมัย ไม่ได้เปิดโอกาส หรือทำให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมได้น้อย โดยมอบให้ น.ต.สุธรรม ระหงษ์ รองหัวหน้าพรรค ดูแลแก้ไขข้อบังคับพรรคในทุกประเด็นให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี นี่เป็นสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ พรรคจะมีการตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โซเชียลฯ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงเปิดช่องทางสื่อสารกับสื่อมวลชน และพื้นที่รองรับสื่อมวลชนด้วย มี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ด็อกเตอร์เอ้ เป็นผู้รับผิดชอบtt ttนายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค ดูแลรับผิดชอบในเรื่องสมาชิกพรรค และการขับเคลื่อนพรรคในแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้ให้การบ้านกับรองหัวหน้าพรรค ไปจัดทำยุทธศาสตร์ แผนการขับเคลื่อนในแต่ละภาค ทั้ง ๕ ภาค ที่พรรคกำหนดไว้หลังจากปีใหม่นี้ สิ่งต่างๆ จะต้องปรากฏภาพของความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะความมีเอกภาพของพรรค วันนี้เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพรรคมีเอกภาพแล้ว และพร้อมขับเคลื่อนทันที ตนจะทำงานในหลักการของประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง จะเอาหลักการกลับคืนมาให้ทุกคนดูtt tt“ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนประชาธิปัตย์ไม่ได้ เพราะเราไม่มีเอกภาพ ดังนั้นตลอดระยะเวลาหลังการเลือกตั้ง ทำให้ทุกคนมองว่าประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไร ไปทิศทางไหน ใครจะมาเป็นหัวในการนำพาประชาธิปัตย์ไป นั่นคือสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ก็นิ่งอยู่กับที่เหมือนกบจำศีล วันนี้ออกพรรษาแล้ว กบก็เลิกจำศีลแล้ว หลังจากนี้เป็นต้นไป คือการขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง เมื่อวันนี้เราหาเอกภาพได้แล้วจึงขอโอกาส ขณะเดียวกันหลังจากตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ขึ้น ก็สามารถส่งความคิดเห็น ให้คำแนะนำมาที่ศูนย์ของเรา ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ส่วนการขับเคลื่อนของพรรคจากนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น นี่คือจุดของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้” นายเฉลิมชัย กล่าว