Wednesday, 24 July 2024

เลยหนาวทั้งจังหวัด ภูเรือ ๑๒ ส่วนภูกระดึงเหลือ ๑๐.๕ องศาฯ

21 Dec 2023
67

จ.เลย ทุกพื้นที่อุณหภูมิลดลง ๒-๓ องศาเซลเซียส ยอดภูเรือ เหลือ ๑๒ องศาฯ ส่วนภูกระดึง ๑๐.๕ องศาฯ นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศหนาวไม่ผิดหวัง เวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๖ สภาพอากาศของจังหวัดเลย ทุกพื้นที่อุณหภูมิลดลง ๒-๓ องศาฯ ตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ ๑๕-๑๘ องศาฯ ชาวบ้านต้องออกมานั่งผิงไฟ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นก่อนไปทำไร่ทำสวน ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีนักท่องเที่ยวตื่นแต่เช้าขึ้นไปที่ยอดภูเรือ สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหมอก อุณหภูมิ ๑๒ องศาฯ tt ttส่วนสภาพอากาศ จังหวัดเลย เช้าวันนี้ อ.เมืองเลย ๑๕.๔ องศาเซลเซียส อ.วังสะพุง ๑๗.๒ องศาเซลเซียส อ.ด่านซ้าย ๑๕ องศาเซลเซียส อ.เชียงคาน ๑๘ องศาเซลเซียส อ.ท่าลี่ ๑๗ องศาเซลเซียส อ.ภูกระดึง ๑๔ องศาเซลเซียส อ.ภูเรือ ๑๕ องศาเซลเซียส  อ.นาแห้ว ๑๕ องศาเซลเซียส อ.ปากชม ๑๖ องศาเซลเซียส อ.นาด้วง ๑๖ องศาเซลเซียส อ.ภูหลวง องศาเซลเซียส ๑๘ องศาเซลเซียส อ.ผาขาว ๑๖ องศาเซลเซียส  อ.เอราวัณ ๑๗ องศาเซลเซียส อ.หนองหิน ๑๗.๐ องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ๑๐.๕ องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ ๑๒ องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ ๑๑ องศาเซลเซียส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย อ.ภูเรือ ๑๒ องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อ.นาแห้ว ๑๕.๕ องศาเซลเซียส