Friday, 24 May 2024

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยทัพเรือพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมให้พรปีใหม่กำลังพล

26 Dec 2023
66

“ผบ.ทร.” ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมให้พรปีใหม่กำลังพล เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยให้ดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กำลังพลในทุกระดับเมื่อเวลา ๑๐.๑๕ น. วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๖ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  tt ttโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย และตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้นมอบโอวาทและให้พรกำลังพล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีใจความสำคัญว่า    tt tt การมาตรวจเยี่ยมในวันนี้อยากจะมาพูดกับทุกคนและถือโอกาสมาอวยพรปีใหม่ ขอขอบคุณทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี ขณะนี้เรียกได้ว่าคุณภาพความเป็นอยู่พื้นฐานของผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับพลทหารขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจ tt tt     การทำงานในกองทัพเรือเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปดูแลประชาชนเพราะเป็นหน้าที่ที่กองทัพเรือต้องทำ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเรากลับไม่มีเวลาดูแล เพราะฉะนั้นจากนี้ไปขอให้ทุกคนให้ความสำคัญหันมาดูแลลูกน้องตัวเอง ขอให้ใช้ความเป็นพี่ เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นเพื่อนร่วมงานดูแลสวัสดิการของลูกน้องเราเอง ขอฝากให้ทุกคนไว้ กองทัพเรือจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่อยู่ที่บ้านเราเองต้องน่าอยู่ก่อน ขอขอบคุณและขอให้สิ่งนี้อยู่ต่อไปในกองทัพเรือ     tt tt ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทุกคนได้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ และสมหวังในชีวิตครอบครัว เป็นปีที่มีความเจริญทั้งสติปัญญาร่างกายและกำลังใจ เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำงานให้กองทัพเรือ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ และทำตามคำขวัญที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบไว้ให้ ๔ ประการคือ เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” tt ttโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชมกองทหารเกียรติยศ ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากการแข่งขันกองทหาร โดย กองทหารเกียรติยศของกองทัพเรือ ซึ่งจัดจาก ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้เป็นอันดับที่ ๑ โดยขอให้ทุกคนรักษาคุณภาพรักษาความดี รักษาชื่อเสียง ที่ทำให้กองทัพเรือไว้ให้ได้  “สำหรับพลทหารแม้จะต้องเปลี่ยนไปตามระยะเวลาในการรับราชการก็ขอให้ทุกคนระลึกว่าเราได้ทำหน้าที่ทหารกองเกียรติยศที่ดีที่สุดในกองทัพไทยในช่วงเวลาที่เราได้มาเป็นทหารกองเกียรติยศ ขอให้รักษาคุณภาพมีไว้และขอให้หน่วยต่างๆ ที่มีทหารกองเกียรติยศได้ทำตามตัวอย่างของทหารกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้คุณภาพในทุกหน่วยในกองทัพเรือ”