Friday, 24 May 2024

"พังงา" จัดให้ รำลึก ๑๙ ปี เหตุ "สึนามิ" พัดถล่ม ๖ จว.ชายฝั่งอันดามัน

26 Dec 2023
61

พังงารำลึก ๑๙ ปี เหตุการณ์ “สึนามิ” พัดถล่มในพื้นที่ ๖ จังหวัดทะเลฝั่งอันดามัน โดยมีการจัดพิธีวางดอกไม้ไว้อาลัยให้ผู้ที่เสียชีวิต ผู้สูญหายและพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๖ ที่อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานพิธี นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ได้จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ ๑๙ ปี ในวันที่ ๒๖ ธ.ค. จากกรณีเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม ๖ จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๗ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต และสูญหายจำนวนมาก รวมทั้งบ้านเรือนประชาชน ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ได้รับผลกระทบ สำหรับจังหวัดพังงา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก โดยทางจังหวัดพังงาได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีtt ttโดยกำหนดให้มีการวางพวงมาลารำลึกถวายคุณพุ่ม เจนเซ่น การวางดอกไม้ การยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต พิธีกรรมทางศาสนา ๓ ศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลามtt ttนอกจากนั้น ยังจัดให้มีพิธีวางดอกไม้ไว้อาลัย ณ อนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต.๘๑๓ ต.คึกคัก ให้แก่ประชาชนจังหวัดพังงา และนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก รวมถึงเศรษฐกิจเสียหายไปหลายพันล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ฟื้นฟูจนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่มีเค้าโครงภาพการสูญเสียปรากฏให้เห็น แต่ยังคงมีอนุสรณ์สถานสึนามิในหลายพื้นที่ที่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการรำลึกให้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ได้ร่วมไว้อาลัย ณ สถานที่ต่างๆ tt ttซึ่งการจัดงานรำลึกสึนามิในครั้งนี้ จะเป็นคุณูปการต่อสาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวเองก็จะเข้าร่วมงานรำลึกสึนามิ เป็นประจำตลอดทุกปี.tt tt