Wednesday, 24 July 2024

รัฐมนตรีว่าการธรรมนัส เกาะติดสถานการณ์ฝนถล่มภาคใต้ สั่งกรมชลฯ เร่งช่วยเหลือด่วน

26 Dec 2023
73

สถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันยังคงมีฝนตกหนักสะสมติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กรมชลประทาน ได้เข้าไปติดตั้ง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ อาทิ พื้นที่ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พื้นที่อำเภอบางยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากในพื้นที่ จนกว่าระดับน้ำจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติtt ttส่วนในพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองปาเระกาแร ตำบลเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเปิดทำนบกั้นน้ำ เพื่อลดระดับน้ำด้านเหนือน้ำ ลดผลกระทบพื้นที่การเกษตรกว่า ๒๐๐ ไร่tt ttด้าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้อย่างเต็มกำลัง ระดมเครื่องจักรเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นการด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมให้รายงานสถานการณ์ทุกระยะtt tt