Wednesday, 22 May 2024

กระทรวงมหาดไทย๒ สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมใต้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

27 Dec 2023
69

“รัฐมนตรีช่วยว่าการเกรียง” ลงพื้นที่ด่วน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส กำชับทุกหน่วยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ววันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย, นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตาม กำกับ ดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายประพันธ์ ขันพระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา, นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส, นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส, นายเร๊าะมันคาน โอราสะมันนี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส (อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.สุไหงปาดี อ.เมืองฯ อ.บาเจาะ อ.ศรีสาคร อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ และ อ.รือเสาะ) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น เห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยตนมาลงพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบ และตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสในวันนี้ เพื่อกำชับการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน และหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ดังนี้ (๑) ถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด (๒) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนเรือท้องแบน/เรือไฟเบอร์กลาส ๑๔ ลำ เครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง และเครื่องยนต์เรือ ๑ เครื่อง  (๓) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ๔ เครื่อง รถบรรทุก/รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล/รถบรรทุกติดตั้งเครน ๔ คัน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วขนาดเล็ก ๑ คัน และรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ๑ คัน (๔) สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ๒๙ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๔ เครื่อง และโครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการขุดเปิดสันทรายเพื่อระบายออกสู่ทะเล (๕) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ๔๕ สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ๒ คน พร้อมกำลังพลช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ถุงยังชีพ ๒๐ ชุด  (๖) กองร้อยป้องกันชายแดนที่ ๓ ถุงยังชีพ ๓๐๐ ชุด มอบยาสามัญประจำบ้าน ๕๐ ชุด พร้อมกำลังพลช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง (๗) กาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด เทศบาลตำบลตันหยงมัส มอบน้ำดื่ม ๔,๒๔๐ ขวด องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มอบกระสอบทราย จำนวน ๑๒,๒๐๐ ถุงนายเกรียง กัลป์ตินันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่รับน้ำ ที่สามารถดำเนินการวางแผน และบูรณาการรับมือน้ำอย่างเป็นระบบได้ โดยต้องให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ้น โดยกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และตนถือเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างเต็มที่.