Wednesday, 22 May 2024

ชาวสวนเฮ “ภูมิธรรม” ลุยเคาะ ๖ มาตรการ ๒๕ แผนงาน ดูแลผลไม้ครบวงจร ปี ๖๗

27 Dec 2023
64

ชาวสวนเฮ! รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ “ภูมิธรรม” ลุยงานส่งท้ายปี เคาะ ๖ มาตรการ ๒๕ แผนงาน ดูแลผลไม้ครบวงจรปี ๖๗ ร่วม ๙๐๐,๐๐๐ ตัน ดันผลไม้ไทยราคาดีทั้งฤดูกาลtt ttวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุม แนวทางมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน, นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน, สมาคมผลไม้, ผู้ประกอบการแปรรูป, ผู้ประกอบการโลจิสติกส์, ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, แพลตฟอร์ม, โลจิสติกส์, สถาบันการเงิน, สายการบิน และผู้แทนเกษตรกร ร่วมด้วย ที่ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น ๑๒ กระทรวงพาณิชย์tt ttนายภูมิธรรม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ จับมือกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ในฤดูกาลที่ผลไม้ออกมากก็มักมีปัญหา เราจึงดำเนินการจัดการผลไม้ล่วงหน้า ให้เอกชนเป็นทัพหน้าหาเงินเข้าประเทศ รัฐจะพยายามผลักดันให้เป็นตามมาตรฐานสากลของโลกการค้าใหม่ ให้เอกชนเดินหน้าสร้างเงินเข้าประเทศเต็มที่ เชื่อว่ามาตรการเชิงรุกในปีหน้าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยมาตรการมี ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน เป้าหมาย ๙๐๐,๐๐๐ ตัน คาดว่าปี ๒๕๖๗ จะมีปริมาณผลผลิตเกือบ ๗ ล้านตัน เพิ่มขึ้น ๓% จากปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะทยอยออกตั้งแต่ต้นปี แต่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. ประมาณ ๕ ล้านตัน คิดเป็น ๗๑%tt ttนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ๖ มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๖๗ เป้าหมาย ๙๐๐,๐๐๐ ตัน ประกอบด้วย๑. มาตรการส่งเสริมการผลิต-แปรรูป ๒ แผนงาน-เร่งรัดตรวจรับรองแปลง GAP ๑๒๐,๐๐๐ แปลง-ส่งเสริมการแปรรูป ทุเรียน ลำไย มะม่วง (Blast Freezing/Deep Freezing/Hyper Rapid Freezing) ๓๒๐,๐๐๐ ตัน๒. มาตรการการส่งเสริมตลาดในประเทศ ๗ แผนงาน-จัดทำเกษตรพันธสัญญา ๑๐๐,๐๐๐ ตัน-กระจายออกนอกแหล่งผลิต ๙๐,๐๐๐ ตัน โดยผู้รวบรวมซื้อผลไม้กระจายออกนอกแหล่งผลิต ซึ่งรัฐจะช่วยค่าบริหารจัดการ ๓ บาท/กก.-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน โดยผู้ประกอบการรับซื้อ คัดแยก และบริหารจัดการคุณภาพผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ช่วยค่าบริหารจัดการ ๔ บาท/กก.-จัดรณรงค์บริโภคผลไม้ (ขยายช่องทางการค้าใหม่ด้วย KOL Social Media/ จัด พาณิชย์ Fruit Festival ๒๐๒๔) ๑๐๐,๐๐๐ ตัน-สนับสนุนกล่องไปรษณีย์ (๓๐๐,๐๐๐ กล่อง) ๓,๐๐๐ ตัน โดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ฟรี-โหลดผลไม้ขึ้นเครื่องฟรี ๒๐ กก. ๑๐๐ ตัน ผ่าน ๔ สายการบิน Air Asia, Thai smile, Nok Air และ Thai Lion Air)-เสริมสภาพคล่องการบริหารจัดการผลไม้ วงเงินกู้ ๓,๓๔๐ ล้านบาท โดยช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการในการรับซื้อผลไม้ ๓% ต่อปีไม่เกิน ๖ เดือน๓. มาตรการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ๖ แผนงาน-มหกรรมการค้าชายแดน ๓ ภาค จำหน่ายผลไม้ไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน-จับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching ๖๕๐ ล้านบาท ทั้ง Onsite และ Online -ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ Trade Promotion ๓๔๐ ล้านบาท -ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ๗ งาน-ส่งเสริมเมนูผลไม้ไทยตามฤดูกาล ผ่านร้านอาหาร Thai Select ทั่วโลก ทำเมนูของหวานจากผลไม้ไทยตามฤดูกาล-คณะผู้แทนการค้าสินค้าเกษตรเยือนต่างประเทศ ๖๕ ล้านบาทtt tt๔.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า ๕ แผนงาน-คณะทำงานผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย เอกชนเป็นทัพหน้า รัฐสนับสนุน -ผลักดันการใช้ประโยชน์ทางการค้าจาก FTA ส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่ได้รับโควตาตาม FTA-สื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในตลาดจีน และตลาดศักยภาพ-เจรจาผ่อนคลายมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ลดภาษี และอุปสรรคทางการค้า-อบรมการตลาด เพื่อการค้าในประเทศและส่งออก๕. มาตรการอำนวยความสะดวกการค้า ๓ แผนงาน-ผ่อนปรนเคลื่อนย้ายแรงงาน ในกรณีที่จำเป็น-สนับสนุนการคัดแยก-ขนย้าย ในกรณีจำเป็น-ทีมเซลล์แมนจังหวัด-ประเทศ เชื่อมโยงผลผลิต๖. มาตรการกฎหมาย ๒ แผนงาน-ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อเวลา ๐๘.๐๐ น. หรือทันทีที่เปิดรับซื้อ และรับซื้อตามราคาที่ปิดป้าย-การป้องปรามและปราบปราม ด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาฯ พระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอาญาtt tt“ผลไม้ไทยโด่งดังมาก มาประเทศไทยกินผลไม้ได้ทุกฤดูกาล เป็นที่เลื่องลือที่ต่างประเทศ และตนยืนยันว่ารัฐบาลนี้ผสมหลายพรรคแต่ผ่านวิกฤติมาด้วยกัน กว่าจะเป็นรัฐบาลนี้ยากลำบาก เรารู้ว่าประเทศกำลังมีปัญหา ๑๐ ปีมานี้สร้างปัญหามากมาย รัฐบาลนี้ถึงแม้ต่างพรรคแต่ก็สามารถผสมผสานและแก้ไขปัญหาได้ เราจะทำให้ดีที่สุดและคลี่คลายปัญหาต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ ตนเชื่อว่าปีหน้าปัญหาผลไม้ไทยน่าจะลดลงกว่าเดิมเยอะ” นายภูมิธรรม กล่าว.