Sunday, 19 May 2024

ญี่ปุ่นเผย ๒๐๒๓ เป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

27 Dec 2023
64

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี ๒๐๒๓ โดยเพิ่มขึ้น ๑.๓๔ องศาเซลเซียส หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ อาทิ ตอนเหนือ ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ซึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่า ญี่ปุ่นได้เผชิญกับภาวะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี ๒๐๒๓ เฉกเช่นเดียวกับหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของญี่ปุ่นประจำปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๑.๓๔ องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งคำนวณจากช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายนของปีนี้ตัวเลขคาดการณ์ข้างต้นสูงเกินสถิติก่อนหน้าในปี ๒๐๒๐ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีสูงเกินค่าเฉลี่ย ๐.๖๕ องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี ๑๘๙๘ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ ได้แก่ ตอนเหนือ ตะวันออก และตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิเฉลี่ยตามฤดูกาลสูงทำลายสถิติติดต่อกันในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง เมื่อนับตั้งแต่ปี ๑๙๔๖ ขณะเดียวกันภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงฤดูร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยรายงานข่าวระบุว่า ความแตกต่างทางสภาพภูมิอากาศภายในประเทศของญี่ปุ่น บ่งชี้ว่าฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นตะวันออกและญี่ปุ่นตะวันตก รวมถึงเกาะโอกินาวาและเกาะอามามิ มีปริมาณหยาดน้ำฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงแสงแดดเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยฝั่งแปซิฟิกตะวันตกของญี่ปุ่นมีฤดูใบไม้ร่วงที่แห้งแล้งและแสงแดดจัดมากที่สุดนับตั้งแต่ปี ๑๙๔๖ พร้อมกับปริมาณหยาดน้ำฟ้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยราวร้อยละ ๔๘ และจำนวนชั่วโมงแสงแดดสูงกว่าค่าเฉลี่ยราวร้อยละ ๑๒๐.