Thursday, 23 May 2024

"นราธิวาส" ทหารอพยพชาวบ้านน้ำท่วมสูง ๕ อำเภอ เสริมบิ๊กแบ็กคลองมูโนะ

27 Dec 2023
45

ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ-อพยพผู้ประสบภัยในจุดน้ำท่วมสูง ๕ อำเภอ จ.นราธิวาส พร้อมนำ “big bag” เสริมแนวตลิ่งคลองมูโนะเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์อุทกภัย ระลอกที่ ๓ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๖ ธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ ๑๓ อำเภอได้รับผลกระทบอย่างหนักในรอบ ๕๐ ปี ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกสะสม รวมทั้งน้ำป่าจากเทือกเขาสันกาลาคีรี และเทือกเขาเมาะแต ได้ไหลบ่าลงมาสมทบกับลุ่มน้ำ ๓ สาย คือ ลุ่มน้ำบางนรา, ลุ่มน้ำสายบุรี, และลุ่มน้ำโก-ลก จนน้ำล้นตลิ่งในระดับ ๑-๒ เมตร อีกทั้งน้ำทะเลหนุน ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ถนนหนทาง ได้รับความเสียหาย และราษฎรเดือดร้อนจำนวนกว่า ๑ แสนคนล่าสุด พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ในฐานะ ผบ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ศบภ.ฉก.นย.ภต.) จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำลังพล จำนวน ๑๕๐ นาย กระจายกำลังในพื้นที่ ๕ อำเภอ รวมทั้งรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๖ ล้อ ๗ คัน, รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ๒๓ คัน, รถเกราะนาวาร่า ๔ คัน, และรถเกราะรีว่า ๒ คัน ส่วนยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย เรือยางติดเครื่องยนต์, เรือท้องแบนแอร์โบ๊ต, เรือไฟเบอร์ขนาดกลางสีดำ, เรือไฟเบอร์ขนาดเล็ก และเสื้อชูชีพ ๒๐๐ ตัว รวมทั้งอากาศยาน ฮ. พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต และนักว่ายน้ำโดยช่วงคืนที่ผ่านมาเวลา ๒๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. กำลังพลจากกองร้อยลาดตระเวน ฉก.นย.ทร. นำเรือยนต์ ๒ ลำ เข้าไปทำการอพยพประชาชน จำนวน ๓๘ คน ออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูง ที่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้อย่างปลอดภัย ขณะที่กำลังพลอีก ๒ ชุดได้เข้าอพยพประชาชน ที่ บ.ปาดังยอ ม.๓ และบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ไปพักพิงที่ศูนย์อพยพ ต.มูโนะ จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนดารุฟุรกอน และสนามกีฬามูโนะ พร้อมกับได้เสริมแนว big bag บริเวณริมคลองมูโนะด้วยสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ๑. อำเภอยี่งอ ๖ ตำบล ๔๐ หมู่บ้าน ๖,๑๑๐ ครัวเรือน ๒๔,๖๒๐ คน ๒. อำเภอบาเจาะ ๖ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน ๒,๓๕๐ ครัวเรือน ๖,๗๖๔ คน ๓. อำเภอเมืองนราธิวาส ๖ ตำบล ๖๓ หมู่บ้าน ๘,๕๗๗ ครัวเรือน ๓๖,๔๙๑ คน ๔. อำเภอตากใบ ๔ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน ๕๙๗ ครัวเรือน ๒,๓๙๗ คน และ ๕. อำเภอสุไหงโก-ลก ๔ ตำบล ๑๖ หมู่บ้าน ๑๐ ชุมชน ๑,๘๘๙ ครัวเรือน ๑๑,๕๑๖ คน