Tuesday, 21 May 2024

นายกฯ เซ็นแบ่งงานรองนายกฯ ใหม่ จับตาเผือกร้อน “ทักษิณ” ขังนอกเรือนจำพ่นพิษ

27 Dec 2023
64

“นายกฯ เศรษฐา” ลงนามคำสั่งแบ่งงานรองนายกฯ ใหม่ ดึงยุติธรรม ยกเว้นดีเอสไอให้ “พีระพันธุ์” กำกับดูแลแทน “สมศักดิ์” จับตาเผือกร้อน “ทักษิณ” ขังนอกเรือนจำพ่นพิษ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญดังนี้๑. การมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี๒. การมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข๓. การมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ) ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การแบ่งงานครั้งล่าสุดนี้อาจเกี่ยวข้องกับกรณีการรักษาตัวนอกเรือนจำของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเกิน ๑๒๐ วันไปแล้วหรือไม่ โดยในช่วงที่ผ่านมา นายเศรษฐา รวมถึง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต่างปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนในหลายโอกาสถึงเรื่องนายทักษิณ พร้อมระบุสอดคล้องกันว่าเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลตำรวจ ขณะที่ นายสมศักดิ์ มักชี้แจงประเด็นที่สังคมสงสัยมาตลอด ซึ่งเกี่ยวข้องกับระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดเงื่อนไขการคุมขังนอกเรือนจำ และยังเคยออกมาเตือนคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร อาจถูกฟ้องดำเนินคดี หากเข้าตรวจค้นชั้น ๑๔ โรงพยาบาลตำรวจ โดยพลการ ขณะที่ล่าสุด นายสมศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีการตำหนิกรมราชทัณฑ์ทำงานเช้าชามเย็นชามในกรณีนายทักษิณ และยังระบุว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ ไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล เพราะเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์มีความชัดเจนถ้าปฏิบัติตามแนวทางและกรอบของกฎหมาย หากข้าราชการทำตามทุกอย่างก็เดินไปตามปกติ แต่ถ้าทำๆ หยุดๆ ไม่จริงจัง ทำไปโดยที่ไม่เข้าใจ จะเป็นปัญหา.