Friday, 24 May 2024

มทภ.๔ บินสำรวจพบมวลน้ำขยายวงกว้าง บ้านเรือน ร.ร.เสียหาย ถนนถูกตัดขาด

27 Dec 2023
46

“แม่ทัพ ๔” บินสำรวจสภาพความเสียหาย พบมวลน้ำขยายเป็นวงกว้าง ทั้งพื้นที่ นราธิวาส-ยะลา พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำ พื้นที่กะพ้อ แม่น้ำสายบุรี-ปัตตานี เตรียมรับมวลน้ำขนาดใหญ่เมื่อวันนี้ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ลงพื้นที่พร้อมบินสำรวจสภาพความเสียหาย พบว่าน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้าง บางพื้นที่กระแสน้ำไหลแรง ถนนหลายสายถูกตัดขาด บ้านเรือนพี่น้องประชาชน โรงเรียน วัด มัสยิด ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันtt ttสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในวันนี้ น้ำมีปริมาณลดลงกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา ในส่วนของศูนย์อพยพชั่วคราวนิคมปิเหล็ง มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า ๑๕๐ คน จาก ๓ หมู่บ้านในพื้นที่บ้านปิเหล็ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่าเกือบ ๒ เมตร (ตอนอพยพ) แต่ในขณะนี้สภาพอากาศดีขึ้น ฝนทิ้งช่วงทำให้ระดับน้ำลดลง การสัญจรยังคงใช้เพียงเรือท้องแบนของทางหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์อพยพชั่วคราว หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ได้จัดรถครัวสนาม กำลังพล ประกอบอาหาร พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชน tt ttในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้จัดถุงยังชีพ กว่า ๕๐ ชุด มอบให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาที่พบมีเด็กและคนชรา ที่ยังขาดของเครื่องใช้จำเป็นบางรายการ ทางแม่ทัพภาคที่ ๔ จึงได้เร่งสั่งการหน่วยให้จัดหาสิ่งของจำเป็นมาให้กับผู้อพยพในศูนย์พักพิงดังกล่าว ซึ่งในการฟื้นฟูนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานพร้อมบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน ซึ่งหากฝนทิ้งช่วง ๑ ถึง ๒ วันนี้ คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นtt ttในส่วนพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งยังคงมีปริมาณน้ำท่วมสูง ประชาชนยังคงได้รับความเดือนร้อน และอพยพมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอรามัน พักพิงชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียนกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกัน ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ ๔ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๑ และกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ร่วมให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัย รวมถึงกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กำชับทุกส่วน ดูแลเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน การช่วยเหลือต่างๆ ให้อย่างดีที่สุด tt ttพล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ กล่าวว่า จากวันเเรกที่สถานการณ์เกิดขึ้น ได้สั่งการให้ระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ ทั้งยุทโธปกรณ์ กำลังพล และเครื่องมือต่างๆ โดยการประสานงานกันในทุกส่วน ทั้ง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และภาคเอกชน ลงไปช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้อพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย เนื่องจากมวลน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเข้าถึง หรือการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก ประกอบกับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูง และเชี่ยว ต้องรอเวลาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย หากสถานการณ์อำนวย และไม่อันตรายเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งวันนี้มีปริมานน้ำลดลง ฝนหยุดตก สถานการณ์ภาพรวมดีขึ้น แต่ยังมีบางพื้นที่สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงต้องได้รับความช่วยเหลือ โดยได้สั่งการไปยังหน่วยทุกพื้นที่ และทุกส่วน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และยา นำไปมอบให้กับประชาชน ให้พร้อมในการช่วยเหลือ และต้องให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ที่ประสบกับปัญหา tt tt”ภายหลังจากน้ำลด จะเร่งนำเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูบ้านเรือนสิ่งของแก่ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ต้องให้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะระดมกำลัง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ พื้นที่ไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถเเจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผ่านสายตรงแม่ทัพภาคที่ ๔ เบอร์ ๐๖-๑๑๗๓-๒๙๙๙ หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยในพื้นที่ได้ทุกหน่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง” มทภ.๔ กล่าวtt tttt tt